Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Livslångt lärande

Den här veckan bloggar jag om Socialdemokraternas budgetförslag som ska debatteras i Karlstads fullmäktige på måndag den 19 juni. Vårt budgetförslag går under namnet Ett attraktivt och jämlikt Karlstad och består av förslag inom sex målområden:

  1. Tillväxt och jobb
  2. Livslångt lärande
  3. Livskvalitet och trygghet
  4. Hållbar utveckling
  5. Demokrati och delaktighet
  6. Attraktiv arbetsgivare

Igår skrev jag om Tillväxt och jobb och idag har turen kommit till Livslångt lärande. Där har vi formulerat följande tre övergripande mål för kommunen:

  1. Alla ska ha gymnasiebehörighet efter årskurs 9.
  2. Alla gymnasieelever ska klara examen.
  3. Höjd utbildningsnivå i hela kommunen.

 

Ett livslångt lärande innebär att alla Karlstadsbor ska ha tillgång till en utbildning av hög kvalitet, genom hela livet. Från förskola, via grundskola och gymnasieskola, till högre utbildning och folkbildning. Skolan ska vara likvärdig och resurserna fördelas utifrån elevernas behov. Alla barn och elever ska få det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Både barn, elever och personal behöver en bra arbetsmiljö, präglad av trivsel, trygghet, lugn och ro. Kompetensutveckling och möjlighet till karriär för pedagoger ska stimuleras. Den socialdemokratiskt ledda regeringen hårdsatsar på skolan, vilket innebär statliga medel i storleksordningen 60 miljoner kronor till barn- och ungdomsnämnden i Karlstad.

 

Vi gör också lokala satsningar som skiljer oss ifrån majoriteten. Vi satsar extra medel på elevhälsan och till barn med särskilda behov. Vi vill också införa en ytterligare så kallad Tummen-verksamhet som erbjuder tidiga insatser till förskolebarn och deras vårdnadshavare. Vi vill också utreda behov och placering av ytterligare en avdelning för barnomsorg på obekväm arbetstid, ett så kallat Nattis. Den typen av samhällsservice möjliggör för många att ta ett jobb eller vikariat de annars inte skulle kunna ta.

Livslångt lärande handlar inte bara om den utbildning som kommunen är huvudman för utan det handlar om att på olika sätt stimulera utbildning hela livet och då måste kommunen även samarbeta nära med universitetet, folkbildningsaktörer m.fl. Utbildning rustar individen och förbättrar möjligheten till jobb. Att ha en avklarad gymnasieexamen är tex den enskilt viktigaste faktorn för att senare i livet ha ett arbete. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och vi måste säkerställa en likvärdighet och jämlikhet i skolväsendet. En likvärdighet och jämlikhet som har fått sig en rejäl törn under 2000-talet. Klassresan börjar i klassrummet hette det förr och den devisen gäller än idag!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: