Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Livskvalitet och trygghet

Budgetbloggen special inför budgetdebatten i Karlstads kommunfullmäktige på måndag den 19 juni fortsätter. Socialdemokraternas budgetförslag går under namnet Ett attraktivt och jämlikt Karlstad och består av förslag inom sex målområden:

  1. Tillväxt och jobb
  2. Livslångt lärande
  3. Livskvalitet och trygghet
  4. Hållbar utveckling
  5. Demokrati och delaktighet
  6. Attraktiv arbetsgivare

 

Inom Livskvalitet och trygghet har vi formulerat följande tre övergripande mål för kommunen:

  1. Öka jämställdheten och jämlikheten i levnadsvillkoren bland medborgarna.
  2. Det offentliga rummet ska vara tillgängligt och upplevas tryggt och attraktivt.
  3. Alla ska ges möjlighet till en meningsfull, aktiv och skapande fritid och vardag.

Karlstad ska vara en socialt hållbar stad, där människor känner sig trygga och välkomna. Den oro inför framtiden som en del ger uttryck för ska tas på allvar och mötas med kunskap och dialog. Det finns idag tydliga skillnader i levnadsvillkor mellan olika bostadsområden. Socialdemokraterna arbetar för att dessa skillnader ska minska.

Karlstadsborna ska känna sig trygga i vardagen och känna tillit till att hjälpen finns när den behövs. Möjligheterna att utöva fysisk aktivitet för rekreation, att uppleva och utöva kultur och delta i föreningsverksamhet, har stor betydelse för livskvaliteten. Det är viktigt att det finns möjligheter till kostnadsfria aktiviteter.

 

Socialdemokraterna föreslår därför att Kulturskolan görs avgiftsfri och vi vill etablera en andra Fritidsbank i Karlstad där alla kan låna sportprylar utan kostnad. Vi föreslår också stora investeringar såsom sammanslagningen av Fröding Arena, biblioteket och fritidsgården på Kronoparken. Det blir ett allaktivitetshus och en fantastisk mötesplats för enskilda och föreningar. Vi vill också rusta upp Färjestads Ridklubb samt anlägga en ny, modern och ändamålsenlig serviceanläggning på Skutberget.

Livskvaliteten och tryggheten ska självklart omfatta hela Karlstads kommun. Våra ytterområden och kransorter är en viktig del av kommunens utveckling och attraktivitet. Det finns ett folkligt engagemang för orterna och vi vill understödja engagemanget och drivkraften genom att avsätta 1 miljon kronor vardera i investeringsbudgeten till:

Edsvalla – Molkom – Skattkärr – Skåre – Ulvsby – Vålberg – Väse

Pengarna ska användas till satsningar som kommer så många som möjligt till del och höjer attraktiviteten i områdena. Medborgarna i varje område erbjuds att själva organisera hur de ska fördela pengarna.

 

För de äldre föreslår vi satsningar inom flera olika områden. Vi vill att kultur- och fritidsnämnden utreder en form av lokalbidrag för seniorverksamhet i föreningslivet. Idag saknas stöd till seniorverksamhet, utöver pensionärsorganisationerna. Vi ser att det finns ett behov att tänka bredare kring seniorer och föreningsverksamhet. Vi avsätter medel för förbättrad belysning, halkbekämpning och enkelt avhjälpta hinder för ökad tillgänglighet. Det som är bra för äldre och för personer med funktionsvariationer är bra för alla. Vård- och omsorgsnämnden får medel för trygghetsskapande åtgärder, exempelvis trygghetssamtal (förebyggande hälsosamtal och fallriskprevention) och välfärdsteknologi. Vård- och omsorgsnämnden har dessutom statliga medel för förstärkt bemanning. Pengar som används till både undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

 

Livskvalitet och trygghet är ett brett område som berör många människors vardag!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: