Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Skutbergets ovänner

Jag läser tusentals sidor kommunala handlingar i mitt uppdrag som förtroendevald i Karlstads kommun. Förra veckan läste jag ett tjänsteyttrande som inte var som alla andra. Det stod om trakasserier av kommunal personal och ren rasism. Ärendet handlar om utvärderingen av öppethållandet av Skutbergets motionscentral och hur kommunen ska gå vidare efter den 30 september. Skrivelsen redogör för öppettiderna, servicen som varit under sommaren och antalet besökare. Men skrivelsen beskriver också hur vissa besökare uppmanat personalen ifrån arbetsmarknads- och socialförvaltningen att registrera dem flera gånger för att få upp besöksstatistiken, hur vissa besökare sagt att de inte vill komma till motionscentralen längre för att de som städar är muslimer och hur vissa besökare systematiskt och gång efter gång har beställt kaffe och glass av personalen trots att de sakligt informerat om att den servicen inte tillhandahålls.

 

Den här typen av beteende är förstås helt oacceptabelt och har redan lett till arbetsmiljömässiga åtgärder. Fortsätter det på samma sätt så kan motionscentralen komma att stängas av arbetsmiljöskäl. Tills vidare behålls motionscentralen öppen trots relativt låga besökstal under sommaren (i snitt 38 besökare/dag). Det beslutade kommunstyrelsen idag och den linjen har vi Socialdemokrater drivit sedan i vintras och ser det som en viktig service till Karlstadsborna till dess att en ny och modern serviceanläggning står på plats. Men självklart är det under förutsättning att personalen känner sig trygg!

 

Under helgen har vi också fått höra om journalister som hotats utifrån deras yrkesroller kopplat till Skutbergsfrågan och sedan tidigare har ett kommunfullmäktigesammanträde störts när åhörare trodde att frågan skulle diskuteras där. Det är också en hel del förtroendevalda som får motta personliga påhopp, redigeras på nätet och till och med utestängs från en offentlig Facebookgrupp som säger sig vilja diskutera Skutberget öppet. Att i demokratins namn trakassera kommunal personal, journalister och förtroendevalda är en mycket farlig väg att vandra.

 

Samtidigt vill jag hylla och tacka alla dem som deltagit i kommunens medborgardialog rörande Skutberget. Det har varit ett fantastiskt engagemang och jag stod bland annat ett par timmar i gallerian Mitt-i-city förra fredagen och det var en strid ström av medborgare och besökare som ville fylla i enkäten och diskutera historia och framtid för vår gemensamma pärla vid Vänerns strand.

 

Nu fortsätter arbetet med Skutberget utifrån de sex punkter som fullmäktige fattade beslut om i juni och förhoppningsvis kan det ske i en anda av saklighet och hövlighet.

 

PS: Nedan kan du se fullmäktiges beslut den 18 juni:

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag

1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, i samarbete med berörda förvaltningar, utveckla och färdigställa det påbörjade visionsarbetet för Skutberget. Arbetet med utvecklingen av friluftsområdet ska präglas av medborgardialog enligt kommunens Dialoghandbok och bland annat innefatta markanvändningen och vilken typ av verksamheter som skall finnas i området.

2. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram detaljplaner för ett utvecklat friluftsområde på Skutberget som baseras på friluftsliv och områdets karaktär samt för en temapark för Muminvärlden inom utpekat område. I planarbetet ska särskild hänsyn även tas till områdets natur- och kulturmiljö.

3. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att starta ett exploateringsprojekt för Skutberget enligt den inriktning som beskrivs i tjänsteyttrandet.

 

4. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda lokalisering av, driftsformen för och innehållet i en ny serviceanläggning samt begära medel för genomförande av de aktivitetsbaserade verksamheterna i den kommande visionen för Skutberget.

5. Pågående detaljplanearbete avbryts till förmån för punkt 2.

6. Den exakta placeringen och utformningen av det kommunala naturreservat på Skutberget som teknik- och fastighetsnämnden tog ett inriktningsbeslut om den 20 mars 2013 ska skyndsamt fastställas.

 

 

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: