Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

(S)tark statsbudget

Igår presenterades den samlade budgetpropositionen. Det är en massiv satsning på jobben, skolan, välfärden, klimatet och tryggheten. Samtidigt avsätts 40 miljarder till att betala av på statsskulden så att den kommer ner på den lägsta nivån sedan 70-talet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har på tre år vänt stora underskott till överskott i de offentliga finanserna och nu får breda grupper del av de här viktiga satsningarna.

 

Barnfamiljerna får höjda barnbidrag, pensionärerna får sänkt skatt, skolor får stärkt statligt stöd och polisen och försvaret får höjda anslag för att stå väl rustade i en orolig tid. Samtidigt höjs biståndet och miljö- och klimatområdet får rekordstora resurser.

 

Jobben är alltjämt den viktigaste frågan och målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ligger fast. Det är ett tufft mål att nå men det är glädjande att konstatera att Sverige har den lägsta arbetslösheten sedan 2008 och den högsta sysselsättningen sedan 1992. Men mer behöver göras och mer görs. I budgeten finns en jobbsatsning på över 4 miljarder. Det handlar om fler utbildningsplatser, särskilt på utbildningar inom bristyrken. Det finns riktade satsningar mot företag så att de enklare kan anställa en person till. Det görs en satsning på utrikesfödda, särskilt kvinnor, för den gruppen har fortfarande väsentligt högre arbetslöshet än inrikes födda. Alla som kan jobba ska jobba!

 

Även infrastrukturen får rejäla tillskott och särskilt underhållet av järnvägen står i fokus. Det vet vi i Värmland hur viktigt det är. Regeringen presenterar också en rad satsningar för dem som har det extra tufft. Det märks verkligen att det är en vänsterregering som sätter jobben och jämlikheten i fokus. Det blir höjt bostadstillägg för pensionärer, stärkt ekonomisk trygghet för personer med sjukersättning och aktivitetsstöd, nytt åldersdifferentierat underhållsstöd för barn över 15 år och för barn mellan 11 – 14 år och höjt tak i sjukförsäkringen.

 

Sammantaget handlar det om att investera i vårt gemensamma samhällsbygge och att utveckla den svenska modellen!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: