Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Ordning och reda

En kommun har alltid att behandla alla medborgare lika och rättvist. Det handlar om likställighetsprincipen som säger att ingen kommunmedlem får särbehandlas annat än på sakliga grunder. Det är ofta relativt enkelt att tillämpa på frågor som dyker upp i nutid och som kan utredas och beredas noga innan beslut fattas. Det är betydligt snårigare när man kommer in på frågor som har sin grund många år och ibland flera decennier bakåt. Då kan även andra principer komma in i bilden, såsom hävdvunnen rätt eller att kommunen inte fullföljt sin roll som exempelvis aktiv markägare.

 

Just nu har vi flera sådana frågor som är aktuella inom kommunen och som inte sällan passerar den nämnd där jag är vice ordförande: teknik- och fastighetsnämnden. Jag tänker på översynen av fritidshusarrendena på Jäverön och andra områden i kommunen. Jag tänker på bryggorna i Klarälven och till viss mån på uteserveringarna i centrum. Ett närbesläktat fall är camparna på Bomstad även om det inte är på kommunens mark och därför hanteras det ärendet endast av stadsbyggnadsnämnden.

 

När det gäller fritidshusarrendena så är det många som byggt större hus och tagit större ytor i anspråk än vad arrendeavtalet medger. Det har satts upp bryggor och byggnader vid strandkanten som många gånger saknar bygglov, strandskyddsdispens och markägarens tillstånd. Samtidigt har det varit en bristande tillsyn från kommunen i många fall och då blir det svårt att reda ut det exakta ansvarsförhållandet idag. Vi har en liknande situation med bryggorna i Klarälven som i många fall monterats upp i strid med gällande detaljplaner och helt utan markägarens tillstånd. Dock är det inte helt enkelt att, efter kanske 70 år, säga tvärsäkert vad som gäller i varje enskilt fall.

 

Det är komplicerade frågor som landar på dagens förtroendevalda och tjänstepersoner att reda ut och där det förstås finns en historik där både enskilda och kommunen har anledning att vara självkritiska. I grund och botten måste dock likställighetsprincipen tillämpas och vi måste ha ordning och reda i den verksamhet som vi Karlstadsbor gemensamt ansvarar för.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: