Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Parkeringskaos

Man hatar ju att säga vad var det jag sa men faktum är att vi Socialdemokrater lade en protokollsanteckning i fullmäktige i augusti när de nya parkeringstaxorna antogs. Där står:

 

”Socialdemokraterna ställer sig bakom de föreslagna förändringarna då det kommer att leda till kortare parkeringstider och därmed fler lediga parkeringsplatser i centrum. Dessutom blir prisskillnaden mindre mellan kommunen och de privata parkeringsaktörerna i centrum. Samtidigt är vi socialdemokrater väl medvetna om centrumhandelns signaler om att deras kunder upplever det som allt svårare att parkera i city. Det är flera parkeringsärenden igång parallellt och vi hade önskat att fler hade avslutats samtidigt så att alla åtgärder hade kunnat ge en mer samlad effekt.

 

Det är olyckligt att parkeringsledningssystemet ännu inte är på plats. Det har varit efterfrågat under lång tid och skulle underlätta situationen i centrum. Det är inte bra att frågan om parkeringssituationen i de centrumnära stadsdelarna (Klara, Haga, Herrhagen, Viken, Sundsta, Strand m.fl.) inte har fått sin lösning då de påverkar parkeringen i city. Detta trots att teknik- och fastighetsnämnden ställde sig bakom en utredning i juni 2016. Det hade varit önskvärt att kommunen hade kommit längre med den nya organisationen kring Karlstads Parkerings AB som fullmäktige fattade beslut om i april 2017. Det hade varit bra om fler nya parkeringsanläggningar hade varit klara vid tiden för införandet av nya taxor. Nu är flera parkeringshus och parkeringsgarage på gång, bland annat i Inre Hamn, Kanoten och vid Bibliotekshuset men de är ännu inte helt klara.

 

Det är risk att många uppfattar det som att ’alla pratar parkering’ men det enda som konkret blir av är höjda avgifter i centrum.”

 

Idag lyfts även den spännande idéen om ett P-hus under Stora Torget fram och inga förslag ska uteslutas i det här läget. Vi vill alla se ett levande centrum som är enkelt att nå till fots, med cykel, med buss och med bil. Inom de närmaste månaderna ska stadsdelsvisionen för Tingvallastaden antas av kommunfullmäktige och den handlar om att utveckla ett växande centrum och finna balansen mellan alla de krav som ställs på stadens hjärta.

 

Där måste kommunen lyckas bättre med samordningen av frågor som är direkt besläktade med och beroende av varandra. Karlstad kan inte gå in i ett 15-årigt byggdammoln och komma ut på andra sidan med ett fantastiskt vackert och upprustat centrum helt utan både människor, bilar och butiker. Den samordningen ansvarar den politiska majoriteten för och min och Socialdemokraternas absoluta ambition är att efter nästs års val både styra kommunen och stadsomvandlingsprocessen av centrala Karlstad!

 

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: