Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Läslov behövs för fler

Förra året initierade regeringen att höstlovet skulle bli ett läslov, lite som vinterns/vårens sportlov. Tanken är god även om jag inte känner att det nått fullt genomslag ännu. Kollade lite på Karlstads kommuns hemsida och där talar man om höstlov = kulturlov och informerar om aktiviteter på Skutberget och i Mariebergsskogen. Och på hemsidan läslov.se finns inget pressmeddelande sedan oktober 2016 men kalendariet verkar handla om 2017 iaf.

 

Oavsett organiserade aktiviteter eller inte är förstås läsning något oerhört väsentligt. När jag letade aktiviteter för läslovet 2017 hittade jag kommittédirektiven från regeringen till delegationen för Hela Sverige läser för barnen:

”En kommitté i form av en delegation ska, inom ramen för
satsningen Hela Sverige läser med barnen, samla alla aktörer –
skola, kultur och föreningsliv, t.ex. idrotten – runt insatser för
läsning i och utanför skolan. Syftet är att bidra till att ge alla
barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en
fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Delegationen ska bl.a.
– med utgångspunkt i de nationella målen för litteratur- och
läsfrämjande samt skolans styrdokument kartlägga och följa
utvecklingen på området samt säkerställa att uppföljning
kan ske i enlighet med de nationella målen för litteratur och
läsfrämjande samt skolans styrdokument,

– skapa mötesplatser för och samordna läsfrämjande insatser i
och utanför skolan, bl.a. genom att anordna utåtriktade
aktiviteter och arbeta läsfrämjande,

– driva arbetet på ett sådant sätt att genomförda insatser i och
utanför skolan har goda förutsättningar att fortgå även efter
det att delegationen har avslutat sitt uppdrag, och

– vid behov lämna förslag på hur läsning kan främjas med
utgångspunkt i skolans styrdokument och de nationella
målen för litteratur- och läsfrämjande, inom oförändrade
kostnadsramar för den statliga kultur- och utbildningspolitiken.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.”

 

Längre fram i direktiven står att läsa:

”I Litteraturutredningens slutbetänkande Läsandets kultur (SOU
2012:65) framgår att läsvanorna är stabila för den svenska
befolkningen som helhet. En stor del av befolkningen läser
böcker regelbundet. Det finns dock stora skillnader mellan olika
befolkningsgrupper – flickor läser i genomsnitt mer än pojkar,
kvinnor läser betydligt mer än män och högutbildade mer än
lågutbildade. Det finns också vissa oroande utvecklingstendenser,
t.ex. att andelen som läser regelbundet minskar bland
unga. Barnen i bokslukaråldern (9–14 år) är fortfarande de som
läser mest, samtidigt som det har gått att skönja en nedgång de
senaste tio åren. Läsningen minskar även bland unga vuxna och
har gjort så över en längre tid.”

 

Det syns tydliga strukturella skillnader, både kön och klass påverkar, så här krävs inte bara ökat läsande bland barn och unga utan också bland vuxna. Så med tanke på att de flesta som har just läslov är i bokslukaråldern så får man hoppas att föräldrar och andra vuxna som passar på att vara lediga några dagar extra med barn och barnbarn också läser dessa dagar. Själv har det blivit mer film än böcker de senaste dagarna eftersom jag läser väldigt mycket till vardags (dock mer kommunala handlingar än böcker). En klen tröst är kanske att filmerna jag sett är baserade på böcker…

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: