Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Resecentrum växer fram

Det pågår många infrastrukturprojekt i Karlstad just nu. Ett av de mer profilerade är förändringarna kring Karlstads centralstation där ett modernt resecentrum ska etableras. Det är del av det större projektet Tåg i tid som syftar till upprustning av Värmlandsbanan och på sikt snabbare tåg mellan Stockholm och Oslo och en ny godsbangård i Välsviken. Det är viktiga miljösatsningar och avgörande förändringar för vår tillväxt. Det gynnar både person- och godstrafiken. I somras utsåg kommunstyrelsen ett vinnande förslag i den arkitekttävling som genomfördes våren 2017 och samtidigt beslutades att den slutliga utformningen av resecentrum skulle ske inom kommunens ordinarie organisation med tillväxtutskottet som politisk styrgrupp.

 

Skälet till det beslutet var att det fanns vissa aspekter i projektet som inte fullt ut tillgodosågs i något av tävlingsförslagen. Det handlar till exempel om samordningen mellan tåg (riks och region), bussar (region och kommersiella) och stadsbussar. Det är viktigt att det är möjligt att byta mellan alla dessa transportslag i det nya resecentrumet samtidigt som vi inte försämrar för alla dem som byter mellan samma transportslag. Det handlar om trafiklösningen på Hamngatan och hur man rör sig och passerar den gatan på ett tryggt och säkert sätt i framtiden. Hur blir det med bara en bilfil i vardera riktning och busshållplatser längs gatan? Hur blir det i hög- respektive lågtrafik?

 

Det handlar om möjligheten att gå torrskodd mellan olika transportslag. Alla kan föreställa sig hur jobbigt det är att bli dränkt av regn eller att pulsa i blötsnö när man har resväskor, barnvagnar eller en rullator med sig. Detta samtidigt som man ska hitta rätt hållplats för sin fortsatta färd. Vidare finns det en ambition att det nya resecentrumet inte bara ska vara en transportnod utan också tillföra stadsrummet något nytt byggnadsverk. Det behöver inte vara stort och dyrt men gärna modernt och nydanande. Det vinnande förslaget har kvar själva stationshuset som huvudbyggnad och vi Socialdemokrater har sagt att vi gärna ser en träbyggnad som komplement till den klassiska tegelbyggnaden. När bandet klipps till det nya resecentrumet måste det vara något mer än bara några flyttade bussar från kvarteret Älgen och Stora Torget. Det ska vara en etablering som Karlstadsbor och värmlänningar pratar om och känner sig stolta över. Det ska vara en portal för ankommande till Karlstad och Värmland som besökare reagerar över och uppskattar.

 

Därför fattar kommunstyrelsen imorgon inriktningsbeslut där de här aspekterna ska utredas och/eller beaktas extra noga i det fortsatta arbetet. Projektet innehåller också en breddad Vikentunnel och en ny bro över spåren i Västra Torggatans förlängning. De passagerna  kommer att knyta ihop centrala Karlstad på ett helt nytt sätt. Det ska också finnas goda parkeringsmöjligheter för bil och cykel och självklart attraktiva ytor att bara ‘hänga på’. Det som tidigare varit centrala Karlstads baksida ska nu bli vår framsida!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: