Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Hur 20 % blev 95 %

Igår var det kommunfullmäktigesammanträde i Karlstad och ett av de viktigare ärendena var årsredovisningen avseende 2017. Karlstads kommun följer, som de flesta organisationer, upp det ekonomiska resultatet och måluppfyllelsen för den löpande verksamheten. Det ekonomiska resultatet var mycket bra för 2017. Det ska sägas direkt och för det ska alla berörda parter ha beröm och uppskattning. Det handlar om våra nämnder som hanterat sin verksamhet inom sin budgetram, det handlar om våra bolag som levererat enligt ägardirektiv och avkastningskrav och det handlar om en S-ledd regering som kraftigt ökat de generella och riktade statsbidragen till kommuner och landsting. Självklart ska också ett stort tack riktas till kommunens alla medarbetare som lägger ner ett kanonarbete i vardagen.

 

När det gäller måluppfyllelsen för den löpande verksamheten ser det däremot helt annorlunda ut. Där har kommunen genom den politiska majoriteten valt en komplicerad styrmodell som bygger på fyra målområden och 22 övergripande (icke mätbara) mål. De följs istället upp med hjälp av 49 stycken indikatorer med tillhörande målvärden. Varje övergripande mål har 1-3 indikatorer och om man når indikatorernas målvärden och verksamheten har arbetat aktivt med insatser kopplat till målen så bedöms de som uppfyllda. I årsredovisningen lyfts det fram att 95 procent av de 22 målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda samtidigt som man bara presenterar aktuella värden för 25 av de 49 indikatorerna. Och av de 25 är det hela 15 som inte når det av kommunstyrelsen beslutade målvärdet. Flera går i rätt riktning men de når inte målvärdet. Det innebär att man bara säkert vet att 10 av 49 indikatorer når det beslutade målvärdet. Så hur 20 procent uppnådda indikatorer kan ge 95 procent måluppfyllelse är en gåta som vi fortfarande efter gårdagens fullmäktigedebatt saknar svaret på.

 

Vi Socialdemokrater föreslog mätbara mål från början och dessutom mål med högre ambitioner. Sprider man bilden av hög måluppfyllelse till följd av lågt satta mål och oklara uppföljningsrutiner så gör man sig själv en björntjänst. Det vet alla som bestämt sig för att springa 5 km på lite sämre tid än man hade senast. Du når ditt mål men har knappast utvecklats som löpare.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: