Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Skutberget utvecklas

Det har gått ett drygt år sedan kommunen meddelade att sagoparken Muminvärlden var intresserad av att etablera sig på Skutberget i Karlstad. Och det har gått ett knappt år sedan kommunfullmäktige tog ett samlat beslut om ett helhetsgrepp för hela Skutberget. Idag togs nästa steg då förslaget till detaljplan för Muminvärlden och ett visionsprogram för hela Skutberget presenterades. De båda dokumenten ska nu ut på samråd under en månads tid.

 

Det är ett fantastiskt lyft för Skutberget som presenteras i materialet. Sagoparken smälter in i miljön på ett väldigt bra sätt och miljökonsekvensbeskrivningen visar att parken inte påverkar vatten, kulturmiljö, djurliv och miljön negativt. Karlstadsborna kommer åt ytor som idag upplevs som privatiserade och området är öppet för allmänheten under större delen av året då temaparken är stängd. En oberoende rapport har också visat på dess stora positiva betydelse för besöksnäringen. 250 säsongsjobb i parken och en ökad omsättning för handel, restaurang och hotell som genererar ytterligare nära 70 heltidstjänster i de branscherna. Parken bedöms också öka Karlstads och Värmlands attraktionskraft i ett nationellt och internationellt perspektiv.

 

Visionsprogrammet för Skutbergets friluftsområde pekar ut en utveckling där områden som idag är dåligt nyttjade görs tillgängliga för allmänheten. Det blir två tydliga entréer till friluftsområdet som kan angöras med cykel, bil och buss. I den västra delen blir det en ny serviceanläggning, startplats för motionsspåren och en ny skyddad badvik. I den östra delen blir det fokus på campingen och klippbad. Hela området får en översyn när det gäller grillplatser, naturkonst och aktiviteter av olika slag. Fintatorps gård föreslås rustas upp och Skutbergsgårdens framtid ska utredas vidare.

 

Det är många som har känslor för Skutberget och det är många som har engagerat sig i processen och det ser jag som oerhört positivt. De inspel och synpunkter som har kommit in längs vägen har påverkat de samrådshandlingar som nu presenterats och gjort förslaget totalt sett bättre.

 

Skutberget är ett uppskattat besöksmål för Karlstadsbor och besökare och vi Socialdemokrater vill att fler ska hitta till den här fantastiska pärlan vid Vänerns strand. Jag är helt övertygad om att så kommer att ske genom den här dubbla satsningen på en etablering av Muminvärlden och upprustningen av friluftsområdet. Skutbergets starka sidor förstärks och allt som erbjuds idag erbjuds även framöver. Samtidigt får vi ett spännande tillskott inom besöksnäringen som kommer att utveckla Skutberget som destination, som ökar Karlstads och Värmlands attraktivitet och som inte minst genererar viktiga arbetstillfällen.

 

Läs mer och se illustrationer här:

https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Friluftsliv-och-motion/Skutbergets-framtid/

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: