Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

(S) budget i Karlstad

Socialdemokraterna har idag presenterat sitt förslag till budget för Karlstads kommun 2019—2021. Vi går till val på löftet om att ta bort de så kallade delade turerna (att man jobbar ett pass på fm, är ledig en stund mitt på dagen och sedan jobbar igen) inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Nämndens budget förstärks med totalt 40 miljoner under tre år. De delade turerna kommer att vara avskaffade år 2022. Det är en viktig arbetsmiljöfråga och en jämställdhetssatsning. Frågan om delade turer lyfts varje gång vi träffar företrädare för Kommunal. Nu ska de bort under den kommande mandatperioden, om vi Socialdemokrater får förtroendet att vara med och styra i kommunen.

 

Ett annat prioriterat område är skolan. Socialdemokraternas förslag innehåller 33,8 miljoner i budgetförstärkning 2019 jämfört med majoritetens 30 miljoner. Detta utöver uppräkning och demografiska tillägg, som är lika. Pengarna ska användas till grundbemanning, pedagogisk personal, förstärkning av elevhälsan, stöd till barn med särskilda behov och en familjecentral i Vålberg. Vi vidhåller också vårt tidigare förslag om att göra kulturskolan avgiftsfri. Familjens ekonomi ska inte vara avgörande för möjligheten att delta i kulturskolans verksamhet. Inom gymnasiet avsätter vi 2 miljoner mer än majoriteten till ökad måluppfyllelse. Att klara en gymnasieexamen är ofta avgörande för möjligheten att få sitt första jobb. Vi föreslår också ett återinförande av estetprogrammet inom gymnasiesärskolan.

 

Vi Socialdemokrater vill genomföra ett omfattande projekt för ökad trygghet och jämlikhet. Vi ser att det är stora skillnader i levnadsvillkor mellan våra bostadsområden. Det skiljer i utbildningsnivå, betyg, hälsa, inkomst med mera, så kallade socioekonomiska faktorer. Vi vill att dessa skillnader ska minska. Det är ett långsiktigt arbete. Projektet ska arbeta både strategiskt på kommunledningsnivå med att ta fram förslag på konkreta insatser och operativt ute i bostadsområdena. Totalt satsar vi drygt 20 miljoner kronor under tre år. Vi föreslår också att en förnyad socioekonomisk analys tas fram över kommunens olika stadsdelar och bostadsområden. Ett viktigt beslutsunderlag vid framtida resursfördelning och prioriteringar. Det är angeläget att erbjuda kostnadsfria fritidsaktiviteter och utöver kulturskolan avsätter vi också medel för att göra Sundstalägret avgiftsfritt.

 

Att arbeta är både en rättighet och en skyldighet. Att kunna försörja sig själv skapar både frihet och trygghet. Att ha ett jobb är också grunden för en lyckad integration. För oss socialdemokrater är alla jobb viktiga jobb. Vi vill se fler statliga arbetstillfällen i Karlstad, fler anställda i välfärden och fler som startar företag. Fyra av fem nya jobb skapas inom små och medelstora företag. Därför behövs ett gott företagsklimat och en stark entreprenörsanda. Socialdemokraterna har tidigare presenterat 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i kommunen och vi vill se ett Handslag med näringslivet för att tillsammans med företagarna prioritera arbetet framåt. Vi vill att redan befintliga resurser inom kommunens tillväxtcentrum tydligare riktas till ungas och kvinnors företagande då de är underrepresenterade bland företagare. Startade unga och kvinnor fler företag skulle det leda till många nya jobb. Det ska vara enkelt att driva företag på landsbygden och i våra mindre tätorter och därför föreslår vi att ett landsbygdsprogram för jobb och tillväxt i hela kommunen tas fram. Även den kommunala närvaron behöver öka i våra mindre tätorter och vi föreslår därför en utredning om hur detta kan ske. Vi fortsätter också vår satsning på besöksnäringen som är en av de starkast växande branscherna. Kommunens turismorganisation ska förstärkas med en så kallad Convention Bureau som har till uppgift att dra stora konferenser och kongresser till stan.

 

Det finns skillnader också i investeringsbudgeten. Som tidigare säger vi nej till cykelbron mellan Färjestad och Råtorp. Det finns inga underlag som visar att en bro för 35 miljoner med den placeringen är samhällsekonomiskt lönsam. Vi avvaktar också med investeringen på 60 miljoner i Färjestads ridklubb. Förra året vidtogs en del akuta åtgärder i fastigheten så den klarar sig några år till. Det finns en färsk ridsportutredning som lyfter fram några frågor som behöver utredas ytterligare när det gäller vägval framåt för ridsporten i Karlstad. Det är angeläget att satsa på ridskolorna men då vill vi, likt arenaprojektet, först ha fullständiga underlag. Det är dessutom en ekonomiskt oansvarig investering från majoritetens sida då de inte ger verksamheten några driftmedel.

 

Istället för cykelbron uppgraderar vi den föreslagna sporthallen i Skåre till ett allaktivitetshus med både idrottshall och samlingslokaler för föreningslivet. Det behöver Karlstads näst största stadsdel och inte minst de stora och aktiva  föreningarna i området. Vi avsätter 50 miljoner i investering i jämförelse med majoritetens 35 miljoner. Vi avsätter också en miljon vardera till områdena Edsvalla, Molkom, Skattkärr-Alster, Skåre, Ulvsby, Vålberg och Väse. Pengarna ska användas till satsningar som kommer så många som möjligt till del och som höjer attraktiviteten i områdena. Pengarna ska fördelas i samråd med medborgare och föreningar.

 

Vi kan också konstatera att vi äntligen är överens i kommunen om satsningen på att samlokalisera bibliotek och fritidsgård vid Fröding Arena på Kronoparken. En satsning som Socialdemokraterna drivit och budgeterat för under flera år. Det är en del av Kronoparkslyftet som vi presenterade förra veckan. En annan del är succén Fritidsbanken som i vårt förslag får nya lokaler och mer personal. Socialdemokraterna är tydliga med att vi ser utvecklingen av Skutberget som en dubbel satsning. Muminvärldens etablering som ger jobb och ökad omsättning inom besöksnäringen och en upprustning av friluftsområdet. Oavsett hur det går med Muminvärldens etablering så vill vi genomföra åtgärder för att utveckla Skutbergets friluftsområde. Vi avsätter 15 miljoner i investeringsbudgeten för detta år 2020.

 

Det har stor betydelse vem som styr på lokal, regional och nationell nivå. Den S-ledda regeringen har ökat statsbidragen till kommunsektorn kraftigt och för Karlstads del har det bara i år betytt 260 miljoner varav 110 miljoner till skolan. För att genomföra de förslag vi presenterar i vårt budgetförslag måste vi självklart ingå i en majoritetskoalition. Vi har nu suttit i opposition i åtta år och vi har tagit lärdom av det. Vi har drivit en konstruktiv oppositionspolitik men också ägnat oss åt politikutveckling och fört många samtal med karlstadsborna. Det är dags för en ny politisk ledning och ett nytt politiskt ledarskap i kommunen. Ett ledarskap som präglas av omvärldsspaning, nyfikenhet och öppenhet för nya lösningar. Ett ledarskap med högre ambitioner, som antar dagens utmaningar och som stakar ut en tydlig färdriktning framåt. Socialdemokraterna är ett handlingskraftigt alternativ som vill vara karlstadsbornas förstahandsval den 9 september.

 

Hela Karlstad ska framåt tillsammans!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: