Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Budgetblogg

Igår var det budgetdebatt i kommunfullmäktige. Jag hade bl.a. ansvar för jobb och tillväxtfrågorna samt investeringar. Här kommer delar av mitt anförande:

 

Socialdemokraterna presenterar ett budgetförslag för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad. Ett förslag där hela Karlstad går framåt tillsammans. Det är hög tid att vi inte bara ser de skillnader i livsvillkor som finns mellan människor och stadsdelar i vår kommun utan att vi genom medvetna politiska beslut minskar dem och ger alla samma chans.

 

Karlstad växer och Karlstad tar nästa kliv och blir en större stad. Det hör vi ofta från majoritetens företrädare. De talar också ofta om att Karlstad ska växa lagom och med balans. De talar däremot sällan om att Karlstad tappar och växer för sakta. Om man jämför med andra städer och inte med sig själv vill säga. Hur Umeå har dragit ifrån Karlstad på 30 år eller hur Växjö har kommit ikapp och gått förbi på samma 30 år.

 

Karlstad måste växa för att klara den framtida välfärden, Karlstad måste växa för att kunna vara motorn i Värmland och Karlstad måste växa för annars går det bakåt. Det finns ingen lagom bostadsbrist eller lagom arbetslöshet. Alla som vill bo i Karlstad ska ha en bostad och alla som bor i Karlstad ska ha ett jobb.
Socialdemokraterna är ett arbetareparti. Vi vet att ju fler som är i arbete desto mera resurser får vi in till vår gemensamma välfärd. Vi vet att det egna arbetet och den egna inkomsten innebär trygghet, hälsa och frihet för individen.

För oss är alla jobb viktiga jobb och för oss gäller att alla som kan arbeta ska arbeta. Det är därför som vi driver en aktiv jobbpolitik för fler statliga arbetstillfällen i Karlstad, för fler anställda i kommunens välfärdsverksamhet och för att fler ska starta och driva företag. Särskilt viktigt är det att fler unga och fler kvinnor startar företag för startade kvinnor företag i samma utsträckning som män så skulle det innebära många nya företag och jobb. Vi vill också se fler nyanlända i arbete då jobb är den snabbaste vägen till integration. Genom samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter kan vi skapa lokala jobbspår som innehåller en kombination av språk, studier och praktik.

 

Vi har tidigare presenterat 100 förslag för ett bättre företagsklimat och vi vill se ett Handslag med näringslivet. Karlstad ligger långt ner på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner och den senaste Insiktsundersökningen visar på ett radikalt försämrat NKI (Nöjd Kund Index) när det gäller myndighetsutövning och service gentemot företag. Karlstad har gått från NKI 75 till 69. Här behövs nu krafttag för att inte tappa ytterligare.

 

Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna och vi har tidigare motionerat om ett destinationsbolag. Den idéen släppte vi i samsyn med majoriteten till förmån för att stärka kommunledningskontorets turismverksamhet. I det arbetet skulle olika tjänster och funktioner läggas till de kommande åren och först ut är en sk Convention Bureau som har till uppdrag att locka hit stora möten, konferenser och kongresser. Den tjänsten finns nu inte med i majoritetens budget men den finns med i vårt förslag. Är det andra delar i det arbetet som ni också vill gå ifrån?

För oss Socialdemokrater är det som sagt viktigt att alla kommer i arbete. Vi kan notera att förvärvsfrekvensen och därmed inkomstnivån är väsentligt lägre på Kronoparken än på många andra håll i vår kommun. I samband med Kronoparksveckan lanserade vi Kronoparkslyftet som är en bred satsning på kommunens största stadsdel. Kronoparkslyftet betonar både Kronoparkens styrkor och utmaningar och innehåller förslag på både kort och lång sikt. Vi vill bland annat se fler ungdomar som växer upp på Kronoparken bli studenter på universitetet och vi vill se fler Kronoparksbor besöka Innovation Park och starta och driva företag.

 

Infrastrukturfrågorna är viktiga för Karlstads framtid och här upplever jag att vi har en bred samsyn när det gäller Tåg i tid och satsningen på ett nytt resecentrum, snabbusslinjen Karlstadsstråket och betydelsen av nya slussar i Trollhättan och en utökad sjöfart på Vänern. Däremot är det oroväckande att ordförandepartiet (MP) i tillväxtutskottet gått  emot flyglinjen till Frankfurt när vi vet hur högt den värdesätts av vårt lokala och regionala näringsliv. Förra veckans färska rapport visade återigen på flygplatsens betydelse för Karlstad och Värmland.

Utöver infrastrukturfrågorna har vi i investeringsbudgeten även samsyn när det gäller skolor och de stora arenorna. Det är oerhört glädjande att vi nu efter många år har kunnat nå en historiskt bred och historiskt omfattande överenskommelse när det gäller Tingvalla Isstadion och Tingvalla idrottsplats. Det kommer att ha stor betydelse för idrottens ungdomsverksamhet, breddverksamhet och elitverksamhet men också stärka Karlstad som besöks- och evenemangsstad.

 

Jag kan däremot notera en del andra skillnader i investeringsbudgeten. Vi säger som tidigare nej till cykelbron mellan Färjestad och Råtorp. Det finns inga samhällsekonomiska kalkyler som visar på dess nytta och vi avvaktar med ombyggnationen av Färjestad Ridklubb. Vi måste ta ett helhetsgrepp om ridverksamheten på samma sätt som vi gjorde med arenafrågan. En färsk ridsportutredning lades på bordet samma vecka som majoriteten presenterade sin budget. Kanske är det därför som investeringen är inlagd med ingen driftspeng satt? Så oseriöst brukar vi inte hantera stora investeringar och jag vädjar till majoriteten att backa från det förslaget och istället sätta sig ner tillsammans med oss på samma seriösa sätt som vi gjort i arenaprojektet.

I vår investeringsbudget finns ett Allaktivitetshus i Skåre istället för den sporthall som majoriteten föreslår. Skåre är Karlstads näst största stadsdel och lider akut brist på lokaler och ytor för föreningslivet. Det gäller inte bara idrotten utan även andra viktiga föreningar såsom pensionärsföreningar och politiska föreningar. I Allaktivitetshuset kommer det att finnas ytor för idrott men också samlingslokaler och mötesplatser för andra verksamheter. Vi har också lagt in 15 miljoner till Skutbergets friluftsområde. Vi har hela tiden varit tydliga med att vi vill se en dubbel satsning på Skutberget, både Muminvärlden och en upprustning av friluftsområdet, men vi vill vara lika tydliga med att även om temaparkens detaljplan faller så är vi beredda att rusta friluftsområdet. Vi avsätter också likt ifjol en miljon vardera till våra mindre tätorter. De pengarna ska fördelas i dialog med medborgare och föreningar på respektive ort.

Arenasatsningen är viktig för den organiserade idrotten men vi Socialdemokrater satsar också på den oorganiserade motionsverksamheten. Kostnaderna för ohälsa ökar i samhället och vi ser stora hälsoskillnader mellan människor och stadsdelar. Det måste finnas kostnadsfria idrottsaktiviteter för alla barn och ungdomar och det måste finnas spontanidrottsytor i närområdet. Den fysiska och psykiska ohälsan kan minska och studieresultaten förbättras genom motion och rörelse. Det vet vi och då måste vi möjliggöra detta genom medvetna satsningar. Det kan handla om mer fysisk aktivitet i skolan, lägre avgifter inom föreningslivet eller ytor och hallar i närområdet. Konkret lägger vi bland annat in en förstärkning av Fritidsbanken och avgiftsfritt Sundstaläger.

 

Socialdemokraterna presenterar ett budgetförslag för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad. Ett förslag där hela Karlstad går framåt tillsammans.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: