Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Hu(S)bilen rullar

Den här veckan har jag besökt flera av våra tätorter och stadsdelar när jag varit ute med Socialdemokraternas mobila valstuga i form av en husbil. Det är ett uppskattat inslag när vi rullar in och dukar fram kaffe, saft, kakor och berättar om våra framtidsförslag för Karlstad, Värmland, Sverige och inte minst det aktuella området.

 

Vi har gjort ett gediget arbete under mandatperioden med att utveckla vår politik för hela kommunen och verkligen lyssna in synpunkter och förslag från respektive område. Den inlyssningsturnén skedde i samverkan med våra lokala S-föreningar under förra året och nu kommer vi igen och presenterar konkreta förslag för den bredare allmänheten. Vi vill att det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela kommunen och då är infrastruktur, kollektivtrafik och bredband viktiga frågor men också mer vardagsnära frågor med lokal profil.

 

Som grund har vi avsatt 1 fri miljon vardera till Vålberg, Edsvalla, Skåre, Vallargärdet, Skattkärr, Väse och Molkom. De medlen ska användas till satsningar som bestäms i samarbete med det lokala föreningslivet. Sedan har vi mer riktade satsningar på varje ställe. I Skåre har vi allaktivitetshuset som ska rymma sporthall och lokaler för kulturutövning och föreningsmöten. I Edsvalla har vi arbetat hårt med att få till ett lokalt övertagande av Edsvallaskolan att användas till företag och föreningar. För Vålberg ser vi gärna en familjecentral och det är en naturlig ort för vår satsning på omlokalisering av kommunal verksamhet.

 

När det gäller Vallargärdet/Ulvsby säger vi tydligt nej till bergtäkten och vill istället se fler bostäder och en utvecklad centrumbildning vid ICA. I Väse vill vi satsa på nya bostäder och få till dubbelspåret så att det går att pendla oftare och snabbare till och från Karlstad. Vi vill också göra kommunala kompletteringar vid den populära Vildaparken. I Molkom vill vi göra satsningar kring Molkomsjön för att öka tillgängligheten och nyttjandet. I Skattkärr har Tegelparken nyligen färdigställts och så småningom ska Skattkärrsskolan renoveras och då är det viktigt att föreningslivets behov tillgodoses på olika sätt. Kommunala fastigheter måste kunna multianvändas så att de står tomma så liten tid av dygnet som möjligt.

 

För Kronoparken har vi ett helt 20-punktsprogram under namnet Kronoparkslyftet (satsning på fritidsgården och fritidsbanken, kulturell utsmyckning, fler bostäder och servicefunktioner i centrum, fler Kronoparksbor ska bli företagare och universitetsstudenter mm).  Delar av Kronoparkslyftet är även tillämpligt för Rud och Våxnäs. För oss Socialdemokrater är jämlikheten central och vi vill se minskade skillnader i hälsa, betyg, föreningsaktivering, sysselsättningsgrad mellan människor och bostadsområden i Karlstad. Vi vill ha ett Karlstad som håller ihop och där vi möter framtidens utmaningar tillsammans. Om detta berättar vi när vi åker runt med hu(S)bilen!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: