Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Stadshusaffären kritiseras

Stadshusförsäljningen hösten 2015 blev omdebatterad och kritiserad. Både av oss Socialdemokrater i opposition men också av företagare och allmänheten.  Nu har hela försäljningen granskats av PwC på uppdrag av kommunrevisorerna. Vid tiden för försäljningen kritiserade vi den politiska majoriteten för att sälja fastigheten för billigt i förhållande till värdet och vad som de facto erbjöds samt att vi kritiserade att själva marken i ett så strategiskt läge såldes.

 

Vi visste redan då att själva försäljningen gick rätt till enligt lagar och regler för annars hade den garanterat stoppats eller åtminstone utformats på ett annat sätt.  Men det var ett ovanligt och godtyckligt tillvägagångssätt och ingen bra affär för Karlstads kommun och Karlstadsborna. Granskningen och historien ger oss nu rätt. Här kommer några utdrag ur revisionsrapporten och teknik- och fastighetsförvaltningens yttrande.

 

Ur revisionsrapporten:

”Genomfördes beslutsprocessen kring försäljningen av fastigheten i enlighet med styrande dokument och riktlinjer?

Det finns inga styrande dokument som reglerar försäljning av kommunens egendom. Fullmäktige har antagit principer för friköp och upplåtelser av mark som medger försäljning av mark om särskilda skäl av allmänt intresse föreligger. Vi bedömer att beslutsprocessen rörande försäljningen inte gick emot styrande dokument och riktlinjer.

 

Genomfördes försäljningsprocessen på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med kommunens styrande dokument och tillämplig lagstiftning?

Vi bedömer att försäljningsprocessen genomfördes i enlighet med befintlig rättspraxis och att processen ur detta perspektiv var ändamålsenlig.

 

Rekommendationer

Vi rekommenderar på förekommen anledning att undantaget rörande friköp förtydligas och att riktlinjer rörande försäljning av kommunal egendom tas fram.”

 

Ur teknik- och fastighetsförvaltningens yttrande:

”Det är förståeligt att en försäljning av en symbolisk byggnad som ett stadshus uppmärksammas och då särskilt när den beslutas att inte ske genom ett öppet förfarande utan ”riktad” till ett specifikt företag. Det är heller inte vanligt med en försäljning under pågående detaljplanearbete därvid den likaså ovanliga konstruktionen med tilläggsköpeskilling. Försäljningsprocessen blev därför både invecklad och infekterad på grund av att en aktör erbjöds att få köpa fastigheten när teknik- och fastighetsnämnden, genom sin begäran om ny detaljplan, påbörjat
processen med att genomföra en öppen försäljning. Försäljningsprocessen beslutades även förutsätta ett undantag från huvudregeln om tomträttsupplåtelse.”

 

Det måste självklart råda viss sekretess när det gäller företagsetableringar och kommunal försäljning av fastigheter och mark. Det måste också finnas utrymme för vissa undantag och politiska avvägningar. Men det får inte bli godtyckligt och principen om att vårda Karlstadsbornas gemensamma tillgångar får aldrig sättas ur spel. Det innebär att man inte utan väldigt starka och tydliga argument ska sälja till lägre pris än högstbjudande eller att för alltid avhända sig rådigheten över strategisk mark. Mark i centrala Karlstad växlar användning över tid och därför är det viktigt att den ägs av kommunen. Vidare ska den långsiktiga värdeökningen tillfalla kommunmedborgarna.

 

Det var en omdebatterad försäljning som engagerade många Karlstadsbor och företagare och även om nu inga ska ställas till svars juridiskt så ska det politiska ansvaret utkrävas och utvärderas den 9 september!

 

Läs de kommunala handlingarna i ärendet här:

https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Namnder/Teknik–och-fastighetsnamnden/Kallelser-och-protokoll/#f8dd7bc30e0b31-2b93a7cb920316831-62171de8793a827723-f5972fe7449d1268161

 

VF skriver om det här:

https://www.vf.se/karlstad/efter-stadshusaffaren-skarpta-riktlinjer/

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: