Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Terminsstart

Så var då en ny termin och till och med en ny mandatperiod igång igen på riktigt. Det märks i kalendern, många formella möten i både kommunen och regionen och i de flesta fall delvis ny bemanning i nämnder, styrelser och utskott. Så det är både mycket utbildning och många ärenden i luften. Jag har till exempel hunnit med regionstyrelse, kommunstyrelse, teknik- och fastighetsnämnd och regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott den här veckan. Samt en hel del partiinterna möten och aktiviteter.

 

Sedan händer det ju saker runtom som påverkar kommunen och regionen på olika sätt. Äntligen har vi en regering på plats och vet vilken minister som ansvarar för vilka frågor, det kom ett (tyvärr negativt) beslut i frågan om bergtäkten i Ulvsby och restaurang Båten förliste i centrala Karlstad. Det är stort och smått och kort- och långsiktigt.

 

Ett av de viktigaste ärendena som var uppe på kommunstyrelsen är medfinansieringsavtalet mellan Karlstads kommun, Trafikverket och Region Värmland avseende ombyggnationen av Vikentunneln till Vikenpassagen. Det blir en bredare, tryggare och snyggare lösning än idag och en nyckeldel i projektet Resecentrum och en avgörande länk i arbetet med att bygga samman centrala Karlstad norr och söder om Hamngatan och järnvägen. Det är dock en stor och dyr satsning på omkring 200 miljoner kronor där kommunen tar den största kostnaden trots att det är statens tunnel. Detta för att det är ett så viktigt stadsutvecklingsprojekt för Karlstad.

 

På teknik- och fastighetsnämnden yttrade sig nämnden över detaljplanen för det nya bostadsområdet på Jakobsberg. Det är en helt ny stadsdel som växer fram och som förstås ska ha en hållbarhetsprofil med tanke på läget intill älven och Natura 2000-området. Här finns det en ambition och stor politisk enighet om att få till en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer och utformning av husen och gärna flera med träkonstruktion. Det ska från början finnas samhällsfunktioner som förskolor, grundskola, idrottsplats, kollektivtrafik mm.

 

Nämnden tryckte bland annat på vikten av att skapa tillräckligt stora förskoletomter så att barnens utemiljö uppfyller Boverkets rekommendation. Här har kommunen brustit tidigare när det gäller en del förtätningsprojekt och därför är det viktigt att vi tar till tillräckligt med yta nu när vi går in i ett helt nytt område. Ett sätt att ge barnen tillräckligt stora förskoletomter är att bygga bostadshusen något högre än vi har varit vana vid i Karlstad. Då använder vi marken på ett smart och hållbart vis!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: