Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Dialoglöfte infrias

Socialdemokraterna i Karlstad gick till val på det lokala handlingsprogrammet Ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad. Ett program som innehåller över 200 förslag. Innan årsskiftet tog vi strid för vårt vallöfte om att de delade turerna inom vård och omsorg ska bort.

Nu tar vi initiativ i ett annat av våra stora vallöften. Nämligen att bjuda in Karlstadsborna till dialog om var nästa stora, gröna och hållbara stadsdel bör placeras i vår kommun. Karlstad växer och den nuvarande översiktsplanen från 2012 är på väg att bli överspelad. Nu ska en ny översiktsplan tas fram där vi tillsammans pekar ut potentiella bostadsområden i tätorten och i våra mindre kransorter, markerar lämpliga ytor för företagsetableringar och låser fast vilka grönområden som ska fredas långsiktigt.

I vårt handlingsprogram lyfte vi särskilt fram behovet av en ny, modern och hållbar stadsdel som Karlstadsborna skulle få vara med och påverka placeringen av i ett tidigt skede. Vi ser framför oss en stadsdel med ekologisk profil och med en god boendemiljö där bostäderna har hög självförsörjningsgrad när det gäller energi. Det finns förskolor och skolor med miljöprofil, träbyggnation är prioriterat och husen ska byggas med lågenergimetoder. Stadsdelen ska utformas så att behovet av transporter minskar, parkeringar ska anordnas under mark eller utanför bebyggelsen och området ska ha god tillgång på cykelbanor och kollektivtrafik. I området kan det med fördel finnas gemensamma odlingsytor och barn- och genusperspektiv ska beaktas. Det ska också finnas platser där olika generationer och kulturer kan mötas. Det är viktigt att området har bostäder i olika storlekar, prisklasser och upplåtelseformer. Människor med olika bakgrund ska mötas i vardagen.

Den styrande minoriteten har valt att inrätta ett särskilt översiktsplaneringsråd där alla partier i kommunstyrelsen ska mötas och diskutera de här frågorna sinsemellan i timtal. Detta trots att det redan finns en rad ordinarie politiska organ som ansvarar för den här frågan. Vi Socialdemokrater har valt att ställa oss utanför det här rådgivande forumet och kommer istället att lägga motsvarande tid på en tidig dialog med Karlstadsborna. Vi vet att många har synpunkter när det gäller kommunens långsiktiga utveckling och vi vet att många vill komma in tidigare i processen. Därför kommer vi, när rådet sammanträder och övriga partier pratar med varandra, istället prata med medborgare och andra intressenter.

Så varmt välkomna att träffa oss Socialdemokrater i Karlstadsrummet, Bibliotekshuset, nu på torsdag den 14 februari kl. 15.00-18.00. Det är drop in så kom när Du vill och stanna så länge Du vill. Framtidens Karlstad utformar vi tillsammans!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: