Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Agenda 2030

Idag överlämnade Agenda 2030-delegationen sitt betänkande till regeringen. Agenda 2030 omfattar ju 17 globala mål och handlar bland annat om att utrota fattigdom och hunger, uppnå jämställdhet och utbildning åt alla, anständiga arbetsvillkor och hållbar industri, minskad ojämlikhet och mer hållbar konsumtion, bekämpa klimatförändringarna, värna ekosystemen och den biologiska mångfalden, verka för hållbara och inkluderande samhällen.

Betänkandet Agenda 2030 och Sverige: världens utmaning – världens möjlighet tar sikte på åtgärder inom Sverige för att bidra till det globala arbetet. Delegationen lyfter fram några särskilt tunga förslag såsom: 1. inrättandet av en Agenda 2030-kommitté som löpande ska ta fram förslag och följa upp och utvärdera genomförandet av arbetet. 2. att riksdagen beslutar om ett nationellt mål för genomförandet av agendan. 3. att regeringen ger en nulägesanalys och samlad redovisning i budgetpropositionen varje år (from 2022). 4. att regeringen gör ett handslag med SKL för att säkerställa att arbete också görs regionalt och lokalt.

I Karlstads kommun beslutade vi i kommunstyrelsen redan våren 2017 att kommunen ställer sig bakom Agenda 2030 och i inledningstexten till kommunens övergripande mål står det att kommunen ska växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt och att Agenda 2030 är vägledande för att utveckla kommunen i denna riktning. Inom Socialdemokraterna i Karlstad finns det också en särskild Agenda 2030 arbetsgrupp.

Min uppfattning är att fokus ofta hamnar på miljö- och klimatfrågorna när det talas om Agenda 2030. För mig som socialdemokrat är det också oerhört viktigt att lika mycket energi läggs på målen om tex god utbildning för alla, ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet. När agendan antogs hösten 2015 kändes säkert 2030 rätt avlägset men nu har det snart gått fem år sedan dess och när vi kliver in i 2020-talet så kommer 2030 inte längre kännas så långt borta. Däremot har vi en bit kvar till målen och det är nu hög tid att gå ifrån ord till handling. Lokalt, regionalt, nationellt och globalt!

Läs betänkandet här:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201913/

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: