Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Se över markpolicyn

Vi Socialdemokrater gick i valrörelsen ut och lovade att om vi får styra så kommer vi att se över kommunens markpolicy med ambitionen att införa en mer flexibel variant. Nu styr vi tyvärr inte men vi vidhåller att policyn behöver en översyn och att nya regler tas fram.

Karlstads kommun tillämpar nämligen en strikt markpolicy som inte mer än i undantagsfall medger friköp. Det är en i många delar god tanke som ger kommunen en bra strategisk rådighet över marken och värdeökningen över tid tillfaller karlstadsborna. Samtidigt är en så strikt policy en fara då vi vet att själva ägandet inte har samma betydelse överallt. Policyn kan då istället äventyra viktiga bostads- och verksamhetssatsningar som riskerar att hamna i andra växande kommuner.

Vi har sedan tidigare satt ner foten i ett konkret ärende och det rör utvecklingen av Kronoparkens centrum. Där har vi sagt att vi är beredda att sälja en del av marken för att möjliggöra en satsning som annars kanske inte blir av. Vid gårdagens kommunstyrelse ville vi också prioritera upp det projektet i kommunens planarbetsprogram men fick inte med oss de styrande. Kronoparken är Karlstads största stadsdel och centrumutvecklingen där är en viktig del av vårt vallöfte Kronoparkslyftet.

Däremot så vidhåller vi att mark i Karlstads mest centrala delar ska omfattas av skarpare krav för eventuella friköp. Där växlar ofta användningen över tid och då är det särskilt angeläget att kommunen har full rådighet. Vi är samtidigt positiva till att kommunen köper in mer ny råmark för att ha en större markreserv inför framtiden. Det är många år sedan kommunen var en aktiv förvärvare och markreserven har med tiden minskat. Så genom att både sälja och köpa mark så kan det totala markvärdet för karlstadsborna ändå bli högre över tid.

För oss Socialdemokrater är det viktigt att alla människor har tillgång till en bostad och då måste bostadsbristen åtgärdas. För att så ska ske så behöver det byggas bostäder i många lägen och med olika lösningar. Friköp av mark kan vara en väg, vi har också öppnat för en eventuell kommunal borgen vid kooperativt bostadsbyggande i våra mindre tätorter.

Även jobben är för oss en helt central fråga. Alla som kan arbeta ska arbeta. Då måste kommunen vara en attraktiv plats för verksamhetsetableringar. En mer flexibel markpolicy kan leda till fler företagsetableringar som i sin tur leder till fler arbetstillfällen. Ju fler som är i arbete desto mera resurser får vi in till våra gemensamma välfärdsverksamheter.

Läs mer om Kronoparkslyftet nedan:

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: