Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Budgetdebatt

Idag är det budgetdebatt i Karlstads kommunfullmäktige. Jag ansvarar för jobb/tillväxt/infrastrukturfrågorna och sa så här i mitt inledningsanförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Socialdemokraternas fullständiga namn är Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti och för oss är jobbfrågan central. Det egna arbetet skapar friheten att forma sitt eget liv och ju fler som är i arbete desto mera resurser får vi in till vår gemensamma välfärd. Det är därför som vi aldrig nöjer oss med ett lägre mål än full sysselsättning. Den målsättningen gäller alla människor, även ungdomar och utrikesfödda. För oss är alla jobb viktiga jobb. Statliga, kommunala och privata. Men det ska vara jobb med vettiga villkor och en schysst arbetsmiljö.

Karlstad är och ska vara en attraktiv ort för statliga arbetstillfällen. En hel del bra arbete har gjorts de senaste åren som en följd av vår tidigare motion om en strategi för statliga jobb men mer kan alltid göras. Vi måste också anställa fler i kommunal och regional välfärdsverksamhet. Något som möjliggörs av regeringens välfärdsmiljoner och vår prioritering av de mjuka nämnderna. I valet mellan att senarelägga asfalteringen av gångbanan utanför vårdboendet eller att senarelägga promenaden för de äldre på vårdboendet så är det valet enkelt för en socialdemokrat. Den befintliga asfalten får användas för den högre prioriterade promenaden.

Men vi behöver också arbetstillfällen inom privat sektor. Fyra av fem nya jobb växer till i små och medelstora företag. Särskilt angeläget är det med fler företag bland unga, kvinnor och utrikesfödda, grupper som är underrepresenterade. Då behövs ett företagsklimat som stimulerar företagande. I Karlstad ser vi just nu en negativ utveckling oavsett vilken mätning som tas till. Efter närmare tio år med ett moderatlett styre så ligger Karlstad under rikssnittet när det gäller sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs ranking och i SKL:s Löpande insikt så har Karlstad störtdykt från plats 40 till plats 140 på bara ett par år. Det har inte hjälpt med näringslivsråd, servicegarantier, företagsbesök, företagsmingel eller den nya tjänsten företagsservice.

Det har inte heller hjälpt att man bytt målsättning, förlåt sänkt målsättningen och ändrat mätmetoder. Inte heller en Rättviksmodell eller Krångelombudsman kommer att förbättra situationen. Det finns nämligen inte en universallösning som politiken kan ta fram utan problembild och åtgärder måste delas av näringslivet och kommunen. Så är det inte idag. Politikerna ger företagsklimatet högre betyg än företagarna själva.

Det är därför som vi vill se ett Handslag med näringslivet där vi tillsammans identifierar årliga fokusområden och verkligen jobbar hårt med dem tills vi ser en faktisk förbättring. Det är också för att vi vet att det inte finns en lösning som vi i samverkan med näringslivet har tagit fram vår lista över 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Det är stort och smått, lång och kort sikt, billigare och dyrare åtgärder men den dagen allt är genomfört kommer företagsklimatet i Karlstad garanterat vara bättre än idag.

Ett annat prioriterat område för oss när det gäller tillväxt och jobb är proaktiva och strategiska företagsetableringar. För att möjliggöra fler sådana behöver kommunen revidera markpolicyn och genomföra fler markköp. Vi måste attrahera etableringar som kompletterar vår marknad och som tillför nya produkter och tjänster och därmed arbetstillfällen. En mer flexibel markpolicy där vi kan sälja mark i vissa lägen skulle möjliggöra bostads- och verksamhetsetableringar som idag inte blir av. Eller som blir av i andra mellanstora städer. Framtidens Karlstad utvecklar vi tillsammans med medborgare och företag. Det är vår grundinställning även inom ramen för översiktsplanearbetet som pågår och där vi i dialog med karlstadsborna vill identifiera bästa platsen för en ny hållbar stadsdel!

För oss Socialdemokrater är det viktigt att alla människor får möjligheten att arbeta 100 procent av sin förmåga. Då måste kommunen gå före och ta ett stort ansvar när det gäller arbetsmarknadsåtgärder och anställningar i samverkan med bland annat arbetsförmedlingen. Vi vill att alla förvaltningar och bolag får i uppdrag att bidra mer i det arbetet. Vi avsätter också budgetmedel under teknik- och fastighetsnämnden för ett nytt arbetslag på Kroppkärrs gård. Det är en viktig satsning på de enskilda människorna som får ett jobb men också för ett växande Karlstad som behöver underhållas och skötas.

När det gäller investeringsbudgeten så är vi förstås i stora delar överens. Så brukar det vara och så måste det vara om stora projekt ska kunna bli av. Men vi skiljer oss åt på några viktiga områden.

Vi föreslår precis som tidigare ett allaktivitetshus i Skåre. Det är bra att styret lagt in en sporthall som kontring på vårt ursprungliga förslag men ungdomar och äldre i Karlstads näst största område behöver en rejäl mötesplats. Det finns många ungdomar som vill idrotta men andra vill måla eller spela med ett band och då måste det också finnas lokaler och ytor för kulturutövning. I ett sådant hus måste det också finnas mötesrum som ideella föreningar kan boka för sin viktiga verksamhet. Tex pensionärsorganisationer, scoutkårer och idrottsklubbar.

Vi står stolt bakom den unika sjupartiöverenskommelsen om nya arenor i Karlstad. Det är en satsning som med rätta fått nationell uppmärksamhet och som kommer att ha stor betydelse för sommar- och vinteridrotter, män och kvinnor, ungdomar och elit, motionärer och allmänhet, idrottsrörelsen och besöksnäringen. Jag vill tacka för ett gott samarbete i det projektet. Dock är det tråkigt att konstatera att vi snubblar på mållinjen i samsynen utöver Sannafältet och Tingvalla isstadion. Vi väljer att fortsätta utbytet av konstgräsplaner enligt den praxis som rått de senaste åren. Nästa år är det Skattkärrs tur tror jag.

Vi lägger in en särskild idrottshall för gymnastik vid Stockfallets skola. Det löser deras lokalproblem när nu Våxnäshallen måste rivas och det innebär att Karlstad kan erbjuda ett mer komplett utbud inom gymnastik och cheerleading. Det är också en viktig jämställdhetssatsning. Sedan finns det några andra skillnader i investeringsbudgeten som mina kamrater återkommer till.

Socialdemokraterna lägger en budget för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. Ledord är hälsa, glädje och gemenskap.

Med det herr ordförande så yrkar jag bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: