Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Välsviken växer

Kommunstyrelsen behandlade igår fördjupningen av översiktsplanen för Välsviken. Det är ett arbete som pågått under många år och nu ska den bara antas slutligt i kommunfullmäktige. Det är ett område mest känt för sin handel och sitt tågstopp men framöver kommer där finnas så mycket mer.

Längs motorvägen blir det ytterligare handelsetableringar, på flera ställen blir det bostadsområden och längs järnvägen avsätts det ett stort område för en framtida godsbangård som ska avlasta centralstationen. Precis som på Jakobsberg har vi förtroendevalda lagt mycket krut på att säkerställa att det redan i ett tidigt skede finns tillräckliga ytor avsatta för samhällsservice såsom tex förskolor, skolor och idrottsplatser.

Vidare sparas fina naturområden som är lämpliga för rekreation och besöksnäringen inom tex det rörliga friluftslivet. Välsviken ska vara en hållbar stadsdel och kommer att byggas ut under kanske 20 år så infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik är inplanerad från start. Tågstoppet ska bli en framtida bytespunkt mellan olika transportslag. Här finns en unik närhet mellan E18, järnvägen och lokala vägar och gång/cykelvägar.

I kommunens nu gällande översiktsplan har Jakobsberg och Välsviken varit viktiga utvecklingsområden. Nu har kommunen dragit igång arbetet med en ny översiktsplan och vi Socialdemokrater är väldigt engagerade i den processen. Inte minst vill vi i dialog med Karlstadsborna hitta bästa plats för nästa hållbara stadsdel i kommunen. Var ska den placeras tycker Du? Håll utkik efter våra diaogmöten i höst och gör din röst hörd!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: