Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Skutbergets utveckling

Under hösten kommer nu det formella ärendet om Skutberget upp till behandling igen i kommunen. I juni 2017 gav kommunfullmäktige flera nämnder en rad olika uppdrag. Det handlade om att ta fram en vision (senare planprogram) rörande friluftsområdet, det handlade om en detaljplan och ett avtal för Muminvärlden, att inrätta ett kommunalt naturreservat på del av området och att utreda en serviceanläggning som ersättning för motionscentralen.

I oktober hanterar ansvariga nämnder respektive fråga, i november behandlar kommunstyrelsen frågorna och i december hanteras de olika delarna samlat i kommunfullmäktige. Det är den kommunala hanteringen. En del har också haft funderingar kring den socialdemokratiska hanteringen av frågan. Socialdemokraterna i Karlstad har varit för en dubbel utveckling av Skutberget alltsedan de kommunala inriktningsbesluten 2005. Då beslutades att Skutberget skulle stärkas som besöksmål för att på sikt attrahera fler externa besökare. Partiet står bakom fullmäktigebeslutet från 2017 och ärendet har hanterats enligt gängse praxis för kommunala ärenden. Hållningen har kommunicerats via debattartiklar med representanter från både S i Karlstads styrelse och förtroendevalda. I vårt lokala handlingsprogram från valet 2018 står det att vi vill utveckla Skutberget både som friluftsområde och som nationell besöksdestination med något för alla målgrupper.

Det tog många år att finna en lämplig aktör men 2017 visade Muminvärlden ett seriöst intresse för att etablera sig på Skutberget. Det måste dock prövas i en detaljplan och det är den processen som pågått de senaste åren. Miljökonsekvensbeskrivningen visar bland annat att etableringen har inga eller små negativa konsekvenser på vattenmiljön, kulturmiljön, rekreation, friluftsliv och naturmiljön. Det anförs flera starka skäl för att upphäva strandskyddet och etableringen är positiv för riksintresset turism. Länsstyrelsen ser inga skäl att ta in planen för prövning och Trafikverket ser inga omedelbara hinder för etableringen.

Socialdemokraterna är generellt positiva till etableringen därför att det ger viktiga arbetstillfällen inom besöksnäringen vilket i sin tur leder till ökade skatteintäkter för kommunen. Vi anser att Muminvärlden är en lämplig aktör då den vänder sig till barnfamiljer, är en verksamhet som samspelar med omkringliggande miljö och karaktärerna förespråkar en hållbar livsstil. Den litterära profilen passar dessutom väl in i berättarlänet Värmland.

Vi släpper dock inte kravet på en dubbel utveckling och därför ska Skutberget också rustas som friluftsområde. Befintliga områden utvecklas och nya ytor tillgängliggörs. Det finns redan pengar avsatta i den kommunala budgeten för 2020 och mer kommer att avsättas för kommande år. Vi ser gärna i det korta perspektivet att Fintatorps gård renoveras och att det satsas på grillplatser, vindskydd och motionsspår. När motionscentralen inte längre är tillgänglig ska en modern serviceanläggning för dagens och morgondagens behov finnas på plats för att serva Skutbergets olika besökare.

Skutberget är en fantastisk tillgång som förtjänar fler besökare än idag!

Läs mer här:

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: