Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Skutbergets dubbla satsning

Igår så behandlade då slutligen kommunfullmäktige de samlade ärendena rörande Skutbergets utveckling. En rad utredningsuppdrag från juni 2017 återrapporterades och beslut fattades bland annat om en vision för området, ett nytt planprogram och avtal och detaljplan avseende Muminvärldens etablering. Jag förde Socialdemokraternas talan och sa följande:

Socialdemokraterna har stöttat utvecklingsplanerna på Skutberget allt sedan den här församlingen tog de viktiga inriktningsbesluten i april 2005. Där står det i protokollet att ”Kommunen ställer sig positivt till att Skutbergsområdet utvecklas från att i första hand vara ett friluftsområde med lokalt intresse till att bli ett besöksområde som attraherar externa besökare”.  

Den här dubbla satsningen på både friluftsområde och besöksmål har varit ledande och central för oss Socialdemokrater hela vägen.  

Det tog många år att hitta rätt aktör men 2017 meddelade Muminvärlden sitt intresse för att etablera sig på Skutberget och vi Socialdemokrater beslutade då att ställa oss bakom att detta prövas i en detaljplan. Den prövningen har nu skett och den visar att det är möjligt. Det är rent av en passande verksamhet för Skutberget och Karlstad. Det är en aktör inom den starkt växande besöksnäringen som kommer innebära viktiga jobb för Karlstad och Värmland. Det är en aktör som vänder sig till barnfamiljer och som kompletterar besöksutbudet i Karlstad på ett bra sätt. Det är en aktör som samverkar med och smälter in i sin omkringliggande miljö och som arbetar miljömedvetet. Och det handlar om väldigt välkända litterära gestalter skapade av erkända Tove Jansson. En perfekt profil på en verksamhet i berättarlänet Värmland.  

Det är också en företagsetablering som andra, som bär sina egna kostnader och som vill satsa just här hos oss. Som ser en ljus framtid i Karlstad. Muminvärldens etablering behandlas i ärende 2 (genomförandeavtalet) och ärende 3 (detaljplanen) och det är ett gediget underlag som arbetats fram under de senaste 2,5 åren. Jag vill tacka alla tjänstepersoner som jobbat med detta och jag vill tacka alla som engagerat sig och tyckt till i processen vilket har bidragit till justeringar och förbättringar i de slutliga förslag vi har på bordet idag. Med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag i ärende 2.  

Idag antar vi också en vision för Skutberget. En vision som fångar och lyfter fram så många viktiga aspekter. Natur, kultur, friluftsliv och motion. Det unika Vänerläget och att Skutberget ska vara ett lockande besöksmål för både Karlstadsbor och externa besökare. Friluftsområdet får redan nästa år en efterlängtad och välförtjänt upprustning och mer följer under de kommande åren. Klassiska områden som friluftsbyn och Fintatorps gård rustas upp men vi öppnar också upp nya områden i väster som inte tidigare varit särskilt tillgängliga.  

En ny servicebyggnad för dagens och morgondagens besökare byggs. Servicenivån på området ökar då vi anlägger nya toaletter och parkeringar. Vi förstärker infrastrukturen för kollektivtrafik och cykel. Det blir fler aktiviteter för barn och ungdomar – inte minst en äventyrslekplats integrerad i miljön. Många av insatserna som nu görs kom fram via kommunens dialog med allmänheten och föreningslivet. Stort tack för alla goda idéer!  

Vi fastställer också idag att friluftsområdet på Skutberget ska skyddas långsiktigt. Via detaljplaneläggning och eventuellt som kommunalt naturreservat. Det är ett viktigt principiellt ställningstagande. Vision, planprogram, ny servicebyggnad och långsiktigt skydd av friluftsområdet behandlas i ärendena 4, 5 och 6 i vilka jag senare kommer att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Det har varit en lång resa sedan fullmäktiges inriktningsbeslut 2005. Folkkära Skutberget får nu ett rejält lyft och det sker genom den dubbla satsning som vi Socialdemokrater värnat genom alla år!  

Tack! 

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: