Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Forskare tycker till

22 forskare inom olika discipliner hävdar att en aktuell process inom Karlstads kommun och dess beslut varit odemokratiska. De lägger skulden för detta på oss förtroendevalda. Det är allvarliga anklagelser oavsett vem som för fram dem men det är särskilt allvarligt när respekterade akademiker står för dem. Då reagerar man lite extra och tänker att här måste de i sann vetenskaplig anda leda sitt resonemang i bevis.

Döm av min förvåning när jag läser den långa artikeln och hittar sakfel, vinklad information men framförallt väsentlig fakta som helt utelämnats. De exemplifierar den odemokratiska processen med Skutbergsärendet från kommunfullmäktige i december 2019. De skriver bland annat att strandskyddet fick väga lätt men nämner inget om den omfattande argumentation som förs fram i beslutsunderlagen om just detta. De nämner inte heller att den myndighet i det demokratiska Sverige som har att granska den aspekten – länsstyrelsen – berömmer den gedigna planen och inte finner några skäl att ta in den för prövning.

De hävdar att den demokratiska processen, (som ju nyss var odemokratisk), har genomförts baklänges. Som om kommunen börjat med antagandet i kommunfullmäktige. Så är det naturligtvis inte. Frågan har levt sedan 2005, har stöd i översiktsplanen från 2012 och bara de senaste 2,5 åren så har frågan hanterats i en medborgardialog, i partiinterna processer, i en detaljplaneprocess med samråd och granskning, behandlats i ett flertal nämnder med tillhörande arbetsutskott, behandlats i kommunstyrelsen och dess tillväxtutskott och slutligen i en öppen debatt i kommunfullmäktige. Dessutom har frågan passerat ett val där det fanns partier som var tydligt för och emot etableringen. Fler för än emot. Det sistnämnda vill de uttryckligen att läsaren ska bortse ifrån…

Forskarna som är noga med att framhålla sina akademiska titlar undanhåller läsaren sina politiska preferenser trots att det är tydligt att det är en politisk och inte vetenskaplig artikel. Åtminstone två är uttalade vänsterpartister varav en deltog i fullmäktigemötet den 19 december. Författarna skriver om faktaresistens, hafsigt och vinklat underlag och en förskjutning av politiken men reflekterar föga över sitt eget bidrag i detta avseende. De hänvisar bara till lokala tidningsartiklar och sällan eller i princip aldrig till kommunens tjänsteyttranden. De väljer bort fakta som inte passar deras tes och de förskjuter själva det viktiga samhällssamtalet när de ger sig in i den politiska debatten i en oklar mix av forskare och tyckare.

De problematiserar inte instrumentet opinionsundersökningar och de talar i allmänna ordalag om den förmodligen mest kontroversiella detaljplanen, det kanske mest omtalade projektet och en av de största demonstrationerna i Karlstads historia. Detta utan att göra några nedslag eller jämförelser i Karlstads långa historia. Bara på 30 minuter igår hittade jag flera demonstrationer som kan konkurrera med den som de lyfte fram. Det är inte så relevant vilka det är utan mer sättet att argumentera som är min poäng. Men det handlar om Hungerdemonstrationen 1917, 1 maj 1986 efter Palme mördats, Karlstad för mångfald mot rasism 2013 och flera Prideparader på senare år.

Jag är den första att vara ödmjuk inför den svåra fråga som Karlstads kommun hanterade i december 2019 men ska processen kallas odemokratisk så måste tyngre och tydligare bevis föras fram!

Anders Tallgren, oppositionsråd och Politices magister i statsvetenskap

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: