Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Titta bakåt eller framåt?

De flesta stora organisationer har långsiktiga visioner/mål med tillhörande strategidokument och mer kortsiktiga verksamhetsplaner för ett eller två år. Det finns en inarbetad rutin att göra årsberättelser och därmed följa upp det senaste åren men hur är det egentligen med förmågan att utvärdera det faktiska utfallet och riktningen över tid? Jag är engagerad i flera sammanhang där man gärna drar igång arbetet med de nya långsiktiga planerna utan att riktigt på djupet följa upp de gällande och utgående måldokumenten. Låt mig ge några exempel.

Svenska Friidrottsförbundet tog fram sin långsiktiga verksamhetsinriktning under 2012-2013. Den gäller åren 2014-2020 och nu håller man på att arbeta fram en ny strategi med sikte på 2025. Men hur har det egentligen gått med alla de långsiktiga mål som finns i nuvarande verksamhetsinriktning och vars utfall borde vara styrande när man tar fram en ny strategi? Den nuvarande består av fem områden under rubriken Fler och Bättre (föreningar, ledare, friidrottare, arrangemang och anläggningar).

Det finns totalt 24 mål som bland annat handlar om att attrahera fler tonåringar, få in långlöparna i friidrottsfamiljen, öka de samlade resurserna i föreningarna, få fram fler ledare och styrelseledamöter, ta fler internationella medaljer, få fler tävlande i åldern 15-25 år, att det ska finnas anläggningar och ett friidrottserbjudande i alla större tätorter.

Region Värmland har startat upp ett ambitiöst arbete med en ny Värmlandsstrategi som ska antas politiskt hösten 2020. Samtidigt gäller den nuvarande med sina 33 mål året ut och följs upp först nästa år. Då kan det vara svårt att veta vilka områden som gått bra och vilka som inte har gått fullt så bra. Det finns visserligen en halvtidsuppföljning från 2018 men jag upplever att den spelar en ganska undanskymd roll i processen för framtagandet av den nya strategin.

Och så har vi kultur- och fritidsnämnden i Karlstads kommun som jag pekade på för någon vecka sedan. Där fanns det en väldigt ambitiös idrottsplan för åren 2014-2018 (sex målområden och 21 delmål). Och i december 2017 beslutade nämnden att planen skulle utvärderas parallellt med att en ny skulle tas fram under 2018. Nu har det visat sig att det inte skett vare sig någon uppföljning eller framtagande av en ny.

Självklart är det viktigt att ha blicken riktad framåt och det är roligare att formulera nya långsiktiga mål. Men orkar man inte följa upp de gamla eller gällande målen och låter det utfallet vara styrande för framtiden är det stor risk att man inte får fram relevanta mål och säkerställer rätt långsiktig utveckling!

Läs mer här:

https://www.friidrott.se/forbundsinfo/verksinrikt/aktuell.aspx

https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/varmlandsstrategin/

https://karlstad.se/globalassets/filer/uppleva/idrott/idrott-for-alla—plan-for-idrotten-i-karlstads-kommun-2014-2018_hela-planen.pdf

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: