Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Äntligen ny markpolicy

Idag har teknik- och fastighetsnämnden fattat beslut om en ny markpolicy med tillhörande bilagor. Den ska vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för slutligt antagande men det var politisk enighet idag. Och det är kanske inte så konstigt för den här markpolicyn har arbetats fram under flera år och varit ute på remiss mm. Vi har varit väldigt aktiva i det här arbetet och fått bra gehör för våra synpunkter.

Det blir nu tydligare regler kring försäljning av kommunens mark. Mark i centrala Karlstad ska i grunden inte säljas och ska den det så ska det behandlas politiskt av kommunfullmäktige. Samtidigt blir det möjligt att köpa mark i kommunens yttre delar och det kan leda till bostäder och företagsetableringar där. Det finns också skarpare skrivningar om att all kommunal markanvisning ska ske transparent och genom konkurrensförfarande. Vi får större möjligheter att politiskt påverka kraven vid markanvisningar, tex miljökrav, sociala krav eller träkonstruktion.

Ideella föreningar som hyr mark för sin verksamhet får en fortsatt subvention vilket varit extra viktigt för oss Socialdemokrater. Kommunen ska också arbeta mer med strategiska markförvärv för att öka markreserven. I sviterna av stadshusskandalen så har nu också revisorernas rekommendation om att ta fram riktlinjer för försäljning av fast egendom arbetats in i de här dokumenten.

Så det är ett samlat förslag som vi är nöjda med. Karlstadsborna får nytta av värdestegringen på den attraktiva marken i centrum, ytterområdena kan enklare få etableringar, ideella föreningar får en fortsatt subvention, rabatt vid hyresrätter, anvisningar genom anbud och öppenhet och fler strategiska markköp för att trygga den långsiktiga marktillgången.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: