Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Nytt Resecentrum

Strax innan påsk klubbade både regionstyrelsen och kommunstyrelsen i Karlstad ett samverkansavtal om Karlstads och Värmlands nya resecentrum. Avtalet omfattar även Trafikverket och Jernhusen så det är ett avtal med många parter och många delar. Och stora kostnader eller snarare investeringar.

Tanken är att det ska växa fram etappvis och stå färdigt senast sommaren 2025. Det ska bli en attraktiv knutpunkt för nationellt, regionalt och lokalt resande och vara ett tryggt och tillgängligt resecentrum. Karlstad C ska få en blandad stadsbebyggelse med olika funktioner och binda samman nuvarande centrum med området söder om järnvägen. Hamngatan ska bli mindre av en barriär där biltrafiken minskar och kollektivtrafiken ökar. Man ska kunna byta mellan tåg, buss, bil, cykel och gång och man ska kunna göra det enkelt, bekvämt och torrskodd!

Det är dock en resa innan vi är i mål och bland annat ska Vikentunneln breddas och få en uppgång till kommande mittplattform och under tiden måste den vara avstängd i två år. Hamngatan ska byggas om för att få hållplatser för regionbussarna som flyttar från busstationen och lokalbussarna flyttar sin bytespunkt från Stora torget till Järnvägsgatan. P-huset Duvslaget rivs och på sikt blir det en gångbro även över spåren i Västra Torggatans förlängning till Stadsträdgården. Godsmagasinet söder om järnvägen rivs också och blir först en byggetableringsyta för att senare exploateras på olika sätt.

Så det är ingen förändring som sker i brådrasket men slutresultatet blir förhoppningsvis riktigt bra och då har vi skapat bättre förutsättningar för ett hållbart resande inom Karlstad och Värmland samt i stråket Oslo-Stockholm!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: