Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Framtidens Karlstad

Det pågår ett omfattande och intressant arbete med en ny översiktsplan, (ÖP), för Karlstads kommun. Vi socialdemokrater deltar väldigt aktivt i det arbetet och har bland annat haft ett flertal dialogmöten med kommunmedborgare, diskuterat frågorna i våra S-föreningar och gjort inspel i kommunens ÖP-råd. Under våren har partierna fått göra inspel i processen och här lyfter jag några av Socialdemokraternas viktigaste synpunkter så här långt. Ett mer omfattande material har lämnats in till ansvariga tjänstepersoner. Under våren 2021 ska samrådsversionen ut.

Karlstad växer och det är positivt. Alla vi som redan bor här trivs och är stolta över vår kommun och självklart ska alla andra också vara varmt välkomna hit. Då krävs det att det finns ett brett utbud av bostäder i många olika lägen, i olika upplåtelseformer och i olika prisklasser. Trots tillkomsten av många nya bostäder så råder det bostadsbrist i Karlstads kommun idag och det kan vi aldrig acceptera. Det måste finnas bostäder för de yngre som vill flytta hemifrån, för de äldre som vill sälja villan men bo kvar i samma område och för barnfamiljerna som vill flytta till större. Våra bostadsområden är också mer än bara bostäder. Det är lokalsamhället där människor ska få sin samhällsservice tillgodosedd och kunna njuta av sin fritid. Därför måste det finnas utrymmen för förskolor, skolor, grönområden, idrottsplatser och föreningslokaler. Det måste finnas vårdboenden, mataffärer och frisörsalonger. Det måste finnas lekplatser och busshållplatser. Vi måste skapa tätorter och stadsdelar med mångfald och jämlika förutsättningar där stor hänsyn tas till barns och äldres behov och villkor.

När vi socialdemokrater talar om Karlstad så menar vi hela kommunen. Den nuvarande översiktsplanen handlar mest om Karlstads tätort. Den kommande måste handla om hela kommunen och behandla våra tätorter och vår landsbygd med den respekt som de förtjänar. Det är fantastiska livsmiljöer redan idag men de har också en stor potential att få fler invånare och företag under de kommande decennierna. Vi vill se fler villor och flerfamiljshus i Vålberg, Edsvalla, Skattkärr, Ulvsby, Väse och Molkom. Vi vill se trygghetsboenden och allaktivitetshus. Vi vill göra det enklare att nå våra mindre tätorter med cykel, buss och tåg. Vi vill se fler företag som etablerar sig utanför centrala Karlstad och vi vill utreda en omlokalisering av kommunal verksamhet till de mindre tätorterna. Vi vill se ett förverkligande av LIS-planen, det vill säga landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det räcker inte med en plan utan det måste bli verkstad.

Ett stort vallöfte från oss socialdemokrater i valet 2018 var att vi vill se en helt ny, grön och hållbar stadsdel någonstans i Karlstads kommun. Var den ska placeras ska beslutas i samråd med karlstadsborna. Vi måste ta ny mark i anspråk vartefter kommunen växer men det är viktigt att vi har bred samsyn när det gäller vilken mark vi ska använda. Den nya stadsdelen ska ha ekologisk profil och boendeformer med en hög självförsörjningsgrad på energi. Träbyggnation är prioriterat och stadsdelen ska utformas så att behovet av transporter minskar. Förskolor och skolor ska ha miljöprofil och det ska finnas gemensamma odlingsytor för de boende i området. Genusperspektiv ska beaktas och det ska finnas platser där olika kulturer och generationer kan mötas.

Vi socialdemokrater är stolta över Karlstad men vi ser också att klyftorna ökar mellan människor och bostadsområden i vår kommun. Det finns stora skillnader mellan våra barn och ungdomar när det kommer till betyg, hälsa och deltagande i idrottsföreningar och kulturskolan. Många äldre lider av ofrivillig ensamhet och ideella föreningar saknar ytor och lokaler. Alla samhällsutmaningar kan inte lösas genom en ny översiktsplan men vi kan bryta negativa trender och skapa bättre förutsättningar framåt. Framtidens Karlstad bygger vi tillsammans och vi bygger det på hälsa, glädje och gemenskap!    

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: