Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Värmland förändrar världen

Idag har den regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland fattat beslut om en remissversion av den nya Värmlandsstrategin. Varje region är skyldig att ha en så kallad RUS, regional utvecklingsstrategi. Den hanteras formellt inom regionen men ägs gemensamt av Värmlands alla medborgare, företag, myndigheter, lärosäten och kommuner. Det är bara genom samverkan och att alla bidrar som vision och effektmål i strategin kan uppnås. Nu har alla möjlighet att tycka till om remissversionen under hösten och så antas strategin av regionfullmäktige i juni 2021.

Strategin tar sikte på 2040 och Värmlands vision lyder Vi förändrar världen. Åtta styrkor lyfts fram och de är konkurrenskraftigt näringsliv, livskraftig region, Karlstads universitet, strategiskt läge i Sveriges tillväxtkorridor, skogen är en växande framtidsresurs, kultur och kreativitet är drivkrafter, Vänern är en viktig transportled och destination och Karlstad ett nav för regional utveckling. Tre nycklar som är viktiga för framgång pekas ut: vi samverkar på nya sätt, vi utforskar proaktivt och vi leder modigt.

Fem perspektiv står i fokus: Barn och unga, land och stad, jämställdhet, mångfald och hållbarhet. Viktiga insatsområden är bygga beredskap, säkra kompetensen, utveckla attraktiva och tillgängliga platser och stärkt konkurrens- och innovationskraft. Kopplat till strategin finns effektmål och indikatorer men för att verkligen nå framgång och se att Värmland är på rätt väg så kommer mer specifika handlingsplaner att tas fram och utvärderas löpande.

Värmland är världsledande inom tex pappersindustrin och bioekonomin. Samtidigt ligger Värmland långt ner i nationella jämförelser när det gäller hälsa, utbildningsnivå och entreprenörskap och det finns stora brister i infrastrukturen. Så nu gäller det att bygga vidare på Värmlands styrkor och ta i med krafttag när det gäller våra svagheter. Den nya Värmlandsstrategin kan ledsaga oss i det arbetet!    

Läs mer här:

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: