Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Inför barnkonsekvensanalys

Socialdemokraterna prioriterar barnen i stadsplaneringen. Ett viktigt planeringsinstrument är de detaljplaner som stadsbyggnadsnämnden arbetar fram och som i vissa, principiellt större ärenden, beslutas i kommunfullmäktige. De flesta antas dock i stadsbyggnadsnämnden.  

En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Detaljplanen är juridiskt bindande och bestämmer hur mark och vatten får användas och bebyggas. Inom ramen för detaljplaneprocessen yttrar sig ofta kommunens olika nämnder utifrån sina verksamhets- och ansvarsområden. Som ett underlag för de olika nämnderna finns ett antal undersökningar / utredningar om exempelvis miljö, buller, trafik, översvämning, magnetfält och dagvatten.  

I Plan- och bygglagen ställs krav på att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) eller att göra en bedömning av vilka sociala, ekonomiska eller miljömässiga konsekvenser en plan får. Men var finns då barnperspektivet i Karlstads stadsplanering?  Barnkonsekvensanalyser (BKA) är en metod för att pröva och systematiskt redovisa för att barns bästa har tagits i beaktande i beslut som rör barn. Man bör göra BKA genom att fastställa ett orsakssamband, tänka efter före och pröva vad som är bäst för barnen. Syftet är att få ett bättre beslutsunderlag.  

Vi kan konstatera att någon barnkonsekvensanalys inte tas fram inom nuvarande detaljplaneprocess, detta trots att barnkonventionen är svensk lag från 1 januari 2020. Barn- och ungdomsnämnden påtalar i sina yttranden till stadsbyggnadsnämnden endast barns rättigheter i nämndens verksamheter och inte hur barns rättigheter i allmänhet påverkas genom detaljplanen. Ett färskt exempel där barnens perspektiv bommats är Stockfallet. Där planeras nu en helt ny skola men näridrottsplatsen som är inritad i den övergripande planen för Stockfallet/Edsgatan är inte på väg fram. Det gör att skolidrotten inte har ändamålsenliga ytor för sin undervisning och barnen och föreningarna i den snabbt växande stadsdelen saknar en idrottsplats. 

Vi motionerar nu om att barnkonsekvensanalyser ska införas i detaljplaneprocesserna och när det gäller Stockfallet kräver vi att idrottsplatsen iordningsställs snarast.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: