Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Eftersatt infrastruktur i Värmland

Jag har de senaste dagarna tagit del av flera utredningar och presentationer ifrån Trafikverket. Det gäller vägnätet, järnvägen och sjöfarten i Värmland. Det är positivt att Trafikverket nu fokuserar på Värmland men utredningarna visar också att det är på tiden.

Värmland har Sveriges hårdast belastade enkelspåriga järnväg, en högre andel lastbilstransporter än riket, det saknas tydliga logistiknoder där olika transportslag kan mötas trots tung industri, Klarälven och Vänern. Och Värmland har en väldigt låg andel mötesseparerade vägar.

Nu ska kommuner, regionen och näringslivet tycka till om utredningarna Gods i Värmland och Dubbelspårsutbyggnad Värmlandsbanan samt göra inspel till de nationella och regionala planerna för vägar och järnvägar. Ett nytt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Värmland ska också tas fram och en ny Värmlandsstrategi antas.

Viktigt framåt är dubbelspår på Värmlandsbanan, satsningar på vägarnas standard snarare än hastighetssänkningar och en utveckling av befintliga hamnlägen så att gods kan samordnas och överflyttas mellan väg, järnväg och sjöfart. Kollektivtrafiken måste förstås finnas överallt men den stora satsningen när det gäller kapacitet och turtäthet bör ske där resenärerna finns. Allt detta sammantaget för att underlätta arbets- och studiependling, säkra viktiga arbetstillfällen inom Värmlands viktiga näringar samt nå klimat- och resandemål.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: