Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Trafikverket byter spår

Trafikverket har kommit med en fördjupad utredning avseende godshanteringen i Värmland. I den avfärdas godsbangård i Välsviken på grund av kraftigt ökade kostnader och minskat intresse från näringslivets aktörer. Det är åtminstone vad Trafikverket anför i sin utredning. De fysiska förutsättningarna i Välsviken torde vara oförändrade sedan tidigare och flera näringslivsaktörer som Karlstads kommun har haft samtal med inom ramen för översiktsplanearbetet betonar behovet av en godslösning inom hamn- och industriområdena.

Istället för Välsviken lyfter Trafikverket fram ett triangelspår väster om Karlstad vilket visserligen underlättar för Stora Enso och avlastar Karlstad C men det löser inte godshanteringen på Herrhagsbangården, Karlstad C och Karlstad östra. Det är något som Karlstads kommun har haft som en prioritering och förutsättning inom samverkansprojektet Tåg-i-tid. Det framgår också av avsiktsförklaringen från 2017. Vidare går Karlstads kommun in med väldigt stora medel i medfinansiering i projektets olika delar, det gäller inte minst breddning av Vikentunneln som ägs av Trafikverket.

Nu ser det ut att bli fortsatt omfattande godshantering i centrala Karlstad på obestämd tid och på sikt riskerar Karlstads hamn att bli utan järnvägsförbindelse. Detta samtidigt som det finns nationella mål om att fördubbla godsvolymerna till sjöss. Förslaget som presenteras är också ett direkt hot mot Karlstads stadsutveckling.

Mot den här bakgrunden så ställer jag följande fråga till kommunstyrelsens ordförande, Per-Samuel Nisser (M), i samband med torsdagens kommunfullmäktige:

Hur kommer du som kommunstyrelsens ordförande att agera för att säkerställa att alla parter lever upp till avsiktsförklaringen och att ovan nämnda kommunala målsättningar därmed infrias?

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: