Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Agenda 2030 kan inte vänta

Socialdemokraterna är beredda att ta ansvar för framtiden. Vi är övertygade om att kommunen måste få en tydligare och mer samordnad struktur kring det viktiga arbetet med hållbarhetsfrågorna i Agenda 2030.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och åtgärderna måste öka avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen. Miljönämnden har ett viktigt och strategiskt ansvar i de frågor som rör klimat- och miljömålen i Agenda 2030. Vi föreslår att miljönämnden får en budgetförstärkning med en miljon kronor för att förstärka det miljöstrategiska arbetet och för att arbeta med förändrade konsumtions- och resvanemönster. Det finns flera kommunala utredningar och rapporter gjorda, nu behövs det verkstad. Kommunen kan göra en hel del men framförallt måste medborgarna ändra vanor och beteende. I investeringsbudgeten finns också 25 miljoner årligen 2021—2023 för satsningar på minskade klimatutsläpp.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en styrmodell som svarar bättre upp mot Agenda 2030-målen avseende social hållbarhet. Här anser vi att Malmö stad och deras arbete med en social kommission kan vara en inspirationskälla. Kommunstyrelsen ges också i uppdrag att säkerställa att barnrättsperspektivet genomsyrar beslut i kommunens olika verksamheter och barnperspektivet behöver förstärkas i stadsplaneringen.

Vi har allt sedan valet 2018 drivit frågan om att en helt ny, hållbar stadsdel, behövs i kommunen och att placeringen ska fastställas i samråd med medborgarna. Nu pågår det ett arbete med en ny översiktsplan så vi avsätter medel för en särskild medborgardialog inom ramen för den processen.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen här:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

Läs mer om Malmös arbete med social hållbarhet här:

https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med…/Hallbar-Utveckling/Socialt-hallbart-Malmo/Malmokommissionen.html

Läs hela vårt budgetförslag här:

https://usercontent.one/wp/www.socialdemokraternakarlstad.se/wp-content/uploads/2020/10/S-budget-2021-2023.pdf

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: