Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Idrott och kultur för alla barn

Det finns färska undersökningar från Värmlandsidrotten och Generation PEP som visar på stora skillnader mellan barns och ungdomars deltagande i spontanidrott och föreningsliv. Det leder till livslånga skillnader i hälsa och skapar ett utanförskap som kan leda till mycket lidande och elände. För oss socialdemokrater är det prioriterat att alla barn och ungdomar får möjlighet att uppleva kultur och idrott och det ska finnas tillgängliga ytor och lokaler i hela kommunen och exempel på avgiftsfria aktiviteter.

Därför föreslår vi mer än dubbelt så mycket medel till upprustning av lekmiljöer och spontanaktivitetsytor jämfört med de styrande. Det måste finnas idrottshallar, föreningslokaler och mötesplatser i hela kommunen. Kommunala lokaler ska kunna användas av föreningslivet. Vi avsätter medel för fritidsaktiviteter i områden utan fritidsgård. Vi satsar på avgiftsfria aktiviteter såsom Sundstalägret, Simtaget och kulturskolan. Att spela musik, sjunga och dansa stimulerar barns inlärningsförmåga. Det får inte vara en ekonomisk fråga att delta i kulturskolans verksamhet. Vi räddar biblioteksfilialerna i våra mindre tätorter och räddar kvar Ungdomens Hus (UNO) i centrum.

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till ökad rörelseaktivitet i, eller i anslutning till skolan, i samverkan med företrädare för idrottsrörelsen. Dagens verksamhet med Idrottsskolan är en bra arbetsmodell som kan användas som förebild.

I investeringsbudgeten finns det stora satsningar. På idrottshallar vid de nya skolorna på Färjestad, Våxnäs och Stockfallet, på arenastaden på Sannafältet, på Färjestads ridhus, på friluftsområdet på Skutberget, Skåre får sin sporthall till slut och Skattkärrs IP får nytt konstgräs. Vålberg ska utredas i särskild ordning så att ett beslut kan fattas framåt när det gäller badhuset och sporthallen eller om det kan bli aktuellt med ett allaktivitetshus där bibliotek, fritidsgård och idrottshall samlas under ett tak.

Satsningar på kultur och idrott för unga är en satsning på både den enskilda individen och samhället!

Läs hela vårt budgetförslag här:

https://usercontent.one/wp/www.socialdemokraternakarlstad.se/wp-content/uploads/2020/10/S-budget-2021-2023.pdf

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: