Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Parkeringsfrågan i centrum

Frågorna om parkering i centrala Karlstad är alltid aktuella. Men nu kommande år kanske mer än på mycket länge. Stora ombyggnationer ska ske som minskar framkomligheten. Samtidigt byggs det fler bostäder i centrum som gör att aktiviteten ökar. Centrumaktörerna utmanas av coronakrisen, externhandeln och e-handeln. Bilarna blir allt mer miljövänliga så man kan inte ensidigt hävda att de måste bort ur centrum av miljöskäl. Däremot tar de mycket utrymme så oavsett hur de drivs så ska de inte köra eller parkera på de mest attraktiva gatorna och inte heller parkeras längs med älven. Älvutsikten är till för människorna och inte bilarna.

Det här läget gör att vi socialdemokrater anser att parkeringsfrågorna behöver hanteras samlat och där beslut fattas som tar sikte på en helhetslösning. Det är positivt att parkeringsledningssystemet kommit på plats som visar att det finns p-platser och var de finns. Över tid vill vi dock att större parkeringar i gatuplan i centrala Karlstad fasas ut till förmån för de parkeringsanläggningar som diskuterats vid infarterna till Tingvallastaden (tex vid Sandgrund, Karolinen, hotell Bilan, kv Älgen och godsmagasinet söder om järnvägen). De kan användas för boendeparkering, arbetsparkering och besöksparkering för dem som ska vara i stan i flera timmar. Det bör vara en lägre avgift än i city. Det gör att vi får bort bilar från centrum men samtidigt är det bara en kort promenad in.

Vi värnar ett levande centrum där folk ska kunna göra snabba ärenden enklare. Det är därför som vi vill se p-skiva för tex 30/45/60 minuter och där man kan använda den på befintliga parkeringsplatser så att man slipper fundera på om man ska få plats på de få korttidsfickor som finns idag. Då är risken att folk cirkulerar och letar eller åker någon annanstans och gör ärendet trots att man var i närheten av centrum. De ytorna kan också bättre behövas för taxi, hotellgäster, varuleveranser, personer med funktionsnedsättning, utryckningsfordon etc. Vill man stå riktigt centralt länge, då får man vara beredd att betala en dyrare taxa.

Vidare vill vi inte att det ska finnas kommunala personalparkeringar i markplan i centrum. Det får förvaltningar och bolag lösa i p-hus och p-garage. Vi vill också se en översyn av parkeringsreglerna i de stadsdelar som angränsar till de avgiftsbelagda områdena. Staden växer och parkeringsproblemen tenderar att flytta på sig. Det kan vara läge för någon form av avgifter på Herrhagen, Kvarnberget, Strand, Marieberg eventuellt kompletterat med tillstånd för boendeparkering. Som tidigare värnar vi fri parkering vid tex Mariebergsskogen.

Vårt samlade parkeringsgrepp är bra för både miljön och ett levande centrum!

PS. Det här inlägget handlar om parkeringsfrågan i centrum. Vi anser fortsatt att fler bör promenera, cykla och ta bussen in till stan och vi står bakom de satsningar som görs på förbättrade gång- och cykelvägar och utbyggd kollektivtrafik.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: