Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Rädda Resecentrum

Det är ett avgörande skede för Karlstads och Värmlands nya resecentrum. Detaljplanen är ute på granskning, ombyggnationen av Vikentunneln är nära förestående och grundarbetet för Vikenförbindelsen är igång. Vikenförbindelsen ska avlasta och delvis ersätta Hamngatan när regionbussarna flyttar. Så småningom ska Trädgårdslänken över spåren byggas och Stora Torget förändras när bussarna lämnar Kungsgatan. Vi pratar om den största stadsomvandlingen i Karlstad på mycket länge.

Men trots ett fyrpartssamarbete sedan 2013 mellan Karlstads kommun, Region Värmland, Trafikverket och Jernhusen med tillhörande avsiktsförklaringar, samverkansavtal och ett vinnande förslag i den genomförda arkitekttävlingen så är det inte säkert att Värmland får det resecentrum som vi sett fram emot under flera år. Nu är det läge för alla parter att ta ansvar.

Godshanteringen i centrala Karlstad är inte löst vilket är en förutsättning för att kunna bygga klart resecentrum och öppna upp för en stadsutveckling mot Herrhagen, Lamberget och Tormestad. Det är också en miljö- och säkerhetsfråga. Nu finns det en utredning från Trafikverket som föreslår att huvudförslaget med Välsviken som bas skrotas. Här behövs en fördjupad dialog om alternativ utformning så att inte kopplingen till hamnen äventyras eller att hela objektet åker ut ur nationell plan.

Det anrika och vackra stationshuset ska vara navet i nya resecentrum men det är viktigt att det utformas så att det klarar en ökad resenärsvolym, (när bussresenärerna ansluter), och att man kan nå plattformar och andra delar utan att behöva gå utomhus i regn och snöslask. Här bär Jernhusen ett stort ansvar. Region Värmland oroar sig för säkerheten på Hamngatan när bussar, bilar och resenärer ska samsas om utrymmet. Här är det viktigt att parterna diskuterar olika alternativ och inte utesluter något scenario alltför tidigt.

Socialdemokraterna står bakom satsningen på resecentrum och vi står upp för regionens och kommunens samlade investeringar. I Karlstads kommuns fall handlar det om närmare en miljard kronor. Vi gör det för att vi ser framför oss ett modernt resecentrum där man kan byta mellan transportslagen bil, cykel, tåg och buss. Lokalt, regionalt och nationellt. Det ska ske med trygghet, tillgänglighet och torrskoddhet i fokus. Det ska vara noden för arbets- och studiependlingen i Värmland och porten för vidare resor mot tex Stockholm, Göteborg och Oslo. För oss handlar det om en satsning på jobben och klimatet. Men för att det ska förverkligas så måste alla parter leva upp till sina åtaganden och ta ansvar när vi nu närmar oss genomförandet. Vi vill inte se ännu ett resecentrum bli en tummetott eller i värsta fall ingenting. Då är vi beredda att ompröva vårt stöd.

Det finns fortfarande ett utrymme för att skapa det centrum och resecentrum som många av oss sett fram emot och jobbat för så länge. Men det finns också en risk att vi inte når dit och då kan många års arbete och stora investeringar vara delvis förgäves. Låt oss hålla ihop och lösa utmaningarna tillsammans!

Läs mer om detaljplanen här:

https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/tag-i-tid/karlstads-resecentrum2/karlstads-resecentrum/

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: