Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Jobba Karlstad ur krisen!

Budgetfullmäktige i digitalt format pågår för fullt. Socialdemokraternas budgetförslag har fokus på jobben, välfärden, tryggheten och klimatet! Vi är drygt tio socialdemokrater som redogjort för våra förslag. Jag ansvarade för jobbfrågorna och sa så här i mitt anförande:

Sverige, Värmland och Karlstad måste jobba sig ur den här krisen. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har vidtagit historiska åtgärder för att rädda företag och arbetstillfällen. Tiotals miljarder av våra gemensamma skattemedel har lagts på korttidspermittering, omställningsstöd och kraftigt förstärkt A-kassa. Men alla företag och jobb kommer tyvärr inte att gå att rädda. Många har redan blivit arbetslösa och vi måste nu rusta människor för tiden bortom coronakrisen.

Vi socialdemokrater i Karlstad bidrar genom att lägga skarpa jobbförslag inom tre tydliga områden: utbildning, arbetsmarknad och näringsliv.

Alla elever måste klara grundskolan och fler behöver klara sin gymnasieutbildning. Skillnaden i konkurrenskraft på arbetsmarknaden är stor beroende på om du har en gymnasieutbildning eller ej. Vi satsar därför mer än de styrande partierna på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Dels på ökad måluppfyllelse, dels på fler platser inom yrkesvux och yrkes-SFI. Det är insatser som leder till jobb. Vi vill också utreda organisation och uppdrag för ett starkare kommunalt arbetsmarknadsuppdrag till följd av förändringarna på arbetsförmedlingen och utreda kommunens roll i frågan om validering inom olika branscher utifrån arbetsmarknadens behov. Vi vill utreda ett yrkescentra på Nobelgymnasiet.

Inom arbetsmarknadsområdet vill vi säkerställa att alla förvaltningar och bolag bidrar när det gäller olika former av anställningar i samarbete med arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Det behövs en ökad central samordning för de här frågorna inom kommunen. Vi satsar på fler feriejobb, extratjänster och två nya arbetslag för verksamheten vid Kroppkärrs gård. Viktiga jobb för skötseln av ett växande Karlstad. Alla som kan arbeta ska arbeta.

Kommunens investeringsnivå är rekordhög. Så hög att både kommunens organisation och marknadens aktörer inte riktigt mäktar med. Men satsningarna behövs för framtidens karlstadsbor och de bidrar till att jobba oss ur krisen här och nu. Det handlar om skolor, idrottsanläggningar och infrastruktur så att fler kan ta cykeln, buss och tåg. Insatser som stärker folkhälsan och bidrar till en grön omställning. Slår kommunen av på takten så är det ytterligare ett hårt slag mot arbetsmarknaden.

Fyra av fem nya jobb växer normalt till inom små och medelstora företag. Därför vill vi se fler som blir företagare, särskilt kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män så skulle det leda till många nya företag och jobb. Karlstad måste också attrahera fler företagsetableringar men då behöver kommunen utveckla det arbetet. Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka Karlstads strategiska förmåga och proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar. Många företag kontaktar oss i oppositionen och vittnar om bristande återkoppling eller motstridiga besked från olika delar av kommunens organisation. Det måste finnas en tydlig väg in för företagskontakter. Karlstad 2.0 måste fungera i praktiken. Kommunen måste utvärdera etableringar som går oss förbi. Karlstads arbete måste samordnas med det regionala etableringsarbetet.  

Sist men inte minst så presenterar vi förstås en uppdaterad lista med 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Mitt i coronakrisen hamnar Karlstad dessutom på sin sämsta rankingplats någonsin när det gäller kommunernas företagsklimat. Plats 112 bland Sveriges alla kommuner. Ett ras på närmare 100 placeringar på drygt tio år med moderatlett styre. Det duger inte. Nu är det hög tid att vi får gehör för våra förslag.

Att kommunen får så dåliga resultat när det gäller dialog med kommunledningen och kommunpolitikers attityd till företagande är inte så konstigt. Vi som opposition upplever samma sak. De styrande säger att vi får komma igen och lägga våra förslag som motioner. Det gör vi och inte hjälper det. Vi la en motion om att prova p-skiva i centrala Karlstad för tre år sedan. Det förslaget är fortfarande inte färdigbehandlat och just nu lider centrumhandeln svårt… Varför förlora ytterligare värdefull tid? Ni kan ansluta till valda delar av vår lista här och nu. Gör det – om inte för vår skull – så för företagarnas och jobbens skull!

Herr ordförande! Karlstad måste jobba sig ur den här krisen och det görs bäst med Socialdemokraternas budgetförslag. Till vilket jag yrkar bifall. Tack!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: