Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Stadshuset kräver allsidig granskning

Det var med stor glädje som vi i höstas fick igenom vår motion om en oberoende granskning av stadshusaffären. Vi var måna om att därefter inte lägga oss i hanteringen av verkställigheten. I fullmäktigedebatten försökte de styrande partierna påverka granskningen genom att kräva återrapportering redan nu i december. Det sa vi att det måste vara orimligt kort tid och vi fick rätt.

När vi nu befinner oss i december finns endast direktiven framme och man vill från kommunens sida ha en skriftlig rapport i slutet av mars 2021. Man avsätter mellan 600 000 och en miljon kronor för uppdraget. Det är bra att man avsätter tid och medel men samtidigt så styr man granskningen väldigt hårt. Det som kommunen nu handlar upp är citat ”en juridisk granskning av en fastighetsförsäljning”. Anbudsgivaren ska vidare ”ha genomfört minst två stycken referensuppdrag som innefattar bedömningar av kommunalrättsliga och statsstödsrättsliga frågeställningar.” Det riskerar att begränsa urvalet av aktörer som kan offerera på den här granskningen.

I direktiven står det att uppdraget är att utreda och bedöma om beslutet att sälja fastigheten Almen 19 var förenligt med kommunallagen, EU-rättens stadsstödsbestämmelser och kommunens egna riktlinjer. Och om den antagna leverantören anser att det finns behov av att utreda om beslutet stått i strid med någon annan tillämplig lagstiftning ska även detta utredas.

För vår del är det viktigt att hela ärendehanteringen belyses i den här granskningen. Dels de formella och juridiska aspekterna, dels de mer informella aspekterna. Hur såg kontakterna med intressenten ut? Hur hanterades frågan mellan förtroendevalda och tjänstepersoner? Hur togs beslutet att det inte skulle gå ut på anbud? Hur valdes den exklusiva köparen ut och av vem/vika? Vilka marknadsmässiga bedömningar gjordes av företagsetableringen och av vilka? Den här granskningen kräver kanske en kombination av kompetenser: revisorer, jurister och grävande journalister.

I den motion som vi fått bifall på i kommunfullmäktige lyfts fler än de juridiska aspekterna. Ska det bli den slutgiltiga vitboken över en starkt kritiserad kommunal affär så måste granskningsmandatet vara öppet och fritt!

Se motionen i sin helhet nedan. Den är rakt av bifallen av fullmäktige!

Det återstår fortfarande frågor kring beslutet om Stadshusets
försäljning och ärendet har återigen aktualiserats genom SVT:s
Uppdrag granskning. Socialdemokraterna lade ett initiativ i kommunstyrelsen angående en oberoende granskning. Förslaget behandlades som ett extra ärende och röstades ned av det blågröna styret. Socialdemokraterna har hela tiden varit kritiska till det blågröna (M-MP-L-C-KD) styrets hantering av denna försäljning och historien har gett oss rätt. Ett tomt stadshus, en konkurs och inga nya arbetstillfällen är hittills resultatet. Dessutom kan karlstadsborna gått miste om i storleksordningen 50 miljoner kronor och framtida värdestegring på marken.

Teknik- och fastighetsförvaltningen hade förberett en affär med
budgivning, men uppmanades att avbryta det arbetet och inrikta
försäljningsprocessen mot en specifik köpare. Av vem och på vilka
grunder togs det beslutet? Var det rätt att sälja fastigheten till ett lägre pris, trots att det fanns ett högre, konkurrerande bud? Uppfyllde verkligen beslutet kommunens undantagsklausul avseende försäljning av tomten?

Var affären olaglig? Kommunrevisorernas granskning kommer till
slutsatsen att den inte var det, men att riktlinjerna för fastighetsförsäljning behöver förtydligas. En professor i förvaltningsrätt uttalar sig tvärsäkert i TV-programmet och hävdar att affären är ett tydligt brott mot kommunallagen, eftersom det fanns ett bud och därmed ett marknadsvärde. Vi skulle vilja ha den juridiska frågeställningen ytterligare belyst, även om vi är medvetna om att laglighetsprövning formellt sker i
förvaltningsrätten efter överklagan. Hur kan revisorerna och professorn
i förvaltningsrätt komma till så vitt skilda slutsatser?

Vi känner oss inte trygga med kommunens hantering av den här frågan
och karlstadsborna har rätt att få svar.

Förslag:

  1. Kommunfullmäktige beslutar om en ny oberoende granskning av
    Stadshusaffären där bland annat ovanstående frågor hanteras.
  2. Granskningen finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för
    oförutsedda behov.

Karlstad 2020-02-17

Linda Larsson (S)

Anders Tallgren (S)

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: