Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Ärenderik vecka

Den här veckan har det varit kommunstyrelse och nämnddag i Karlstads kommun samt regionstyrelse i regionen. Det är otroligt många ärenden som hanteras (ca 35 på kommunstyrelsen, ca 15 på regionstyrelsen och ca 80 ärenden i kommunernas nämnder). Det är mycket underlag framtaget av tjänstepersoner, mycket inläsning och diskussion för förtroendevalda och många frågor att sätta sig in i och smälta för media och medborgare. Dessutom digitalt dessa dagar vilket är en extra utmaning i sig.

En del säger att det inte är så stora ideologiska skillnader på lokal/regional nivå och ibland ifrågasätts det om det behövs så många förtroendevalda. Att verksamheten kan skötas av tjänstepersoner. Men en sådan här vecka visar att det är precis tvärtom. Det finns stora ideologiska skillnader och många gånger beslutar politikerna emot förvaltningarnas förslag. Befolkningen och kommunens och regionens verksamheter växer så antalet förtroendevalda borde snarare utökas än minskas. I Karlstads kommun ska nu en organisationsöversyn ske inför nästa mandatperiod och vårt enda krav var tydligt. Antalet förtroendevalda ska inte minska. Det får snarare gärna öka! Även regionen ska utvärdera den nya organisationen för att eventuellt förändra en del inför nästa mandatperiod. Där behövs större förändringar enligt min uppfattning. En förvaltning till fyra nämnder plus styrelsen fungerar inte och relationen mellan regionstyrelsen och nämnderna behöver också tydliggöras.

Vilka stridsfrågor fanns då under veckan? Vi socialdemokrater ville utreda möjligheten att erbjuda vaccination mot covid-19 i alla kommuner. Vi har en annan syn på trygghetsfrågorna och den sociala investeringsfonden i kommunen. Vi ville stoppa söndagsstängt på stadsbiblioteket och de minskade öppettiderna på närbiblioteken. Vi ville testa tillitsbaserad styrning i hemtjänsten istället för minutstyrning. Vi bevakade att den avgiftsfria skolan verkligen är avgiftsfri.

Vi fann också samsyn i en del viktiga frågor såsom att bredda ägandet av Karlstad Airport, införa lättnader för restauranger och andra näringsidkare som är hårt drabbade av krisen, genomföra en dubbel markanvisning för att säkerställa bostadsbyggande i hela kommunen, bygga en efterlängtad sporthall i Skåre och skapa förutsättningar för Bauhaus att etablera sig i Välsviken.

Nästa vecka är det nya ärenden. Bland annat ska regionala utvecklingsnämnden yttra sig över den nationella infrastrukturplaneringen, kollektivtrafiknämnden ska anta en remissversion för nytt Trafikförsörjningsprogram och översiktsplanerådet i Karlstad ska diskutera samrådsversionen för ny översiktsplan som ska fram under våren. Men först tar vi lite helg och jag önskar er alla en trevlig sådan!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: