Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Friidrottens strategi 2025

Det är årsmötestider, om än digitalt. I dagarna har handlingarna till Svensk Friidrotts förbundsårsmöte den 27 mars publicerats. Det mest omfattande ärendet är förslaget till ny strategi med sikte på 2025. Det har varit en gedigen process med olika möjligheter till inspel längs vägen och nu ligger ett skarpt förslag på bordet.

Jag tycker att det är ett bra förslag som är enkelt att förstå och ta till sig. Om friidrottsrörelsen kommer att orka leva upp till strategin är en annan fråga. Som med så många långsiktiga visioner, verksamhetsinriktningar och strategier så saknas det en ordentlig skriftlig uppföljning av den gällande och därför är det svårt att veta var man står och vad som är realistiskt att uppnå för de kommande fem åren. Där kommer den nya regionala organisationen, med större distrikt, att bli väldigt avgörande. Sätter sig den organisationen snabbt och kan leverera eller tar det åratal och all tid och energi på distriktsnivå? Det är dock positivt att vissa nyckeltal och trender har följts upp för perioden 2014-2020 i verksamhetsberättelsen för 2020.

De nya övergripande målen är en Attraktiv och Växande Friidrott. Attraktiviteten handlar bland annat om tillgänglighet och upplevelsen och tillväxten handlar om antalet föreningar, utövare och spridningen i landet. Det finns bara ett enda utpekat mätbart mål för de kommande fem åren och det är att det totala antalet inrapporterade LOK-deltagartillfällen ska ha ökat med 12 procent 2025 jämfört med 2019. LOK står för lokalt aktivitetsstöd och är ett mått på antalet träningstillfällen inom barn- och ungdomsverksamheten.

Därutöver har man pekat ut nio strategiska utvecklingsområden som har fokus på föreningarnas villkor, digitalisering, nya och utvecklade tränings-, arrangemangs- och tävlingsformer, blå-gula framgångar, stärka löpningens roll och ledarskapet på alla nivåer samt stärkt finansiering. Det är många områden som till stor del täcker hela den dagliga verksamheten.

Jag anser att det mest avgörande för att friidrotten ska växa som idrott är att så många barn och ungdomar som möjligt i hela landet kommer i kontakt med friidrotten och därmed kan upptäcka den. Det gäller såväl storstädernas förorter som landsbygdens småorter. Då behöver friidrottens roll i skolidrotten stärkas, det behövs en samverkan mellan föreningar och kommuner kring prova-på-verksamhet och anläggningar och det behövs ideella ledare. Därtill behövs stora evenemang som väcker ett bredare allmänintresse och som kan inspirera.

Andra tunga ärenden på agendan är implementering av den beslutade nya regionala organisationen och de förändringar som den innebär och valet till förbundsstyrelse förstås. Det har varit ett minst sagt turbulent år i styrelsen som jag har bloggat om tidigare. Med det valberedningsförslag som nu ligger föreslås omval på sittande ordförande och flera nyval vilket, om det går igenom, förhoppningsvis kan ge en nystart och arbetsro för styrelsen.

Det är också positivt att styrelsen dragit tillbaka sina förslag om att ta bort regelfrågorna från årsmötet och att årsmöte, trots namnet, bara ska genomföras vartannat år. Dessutom föreslås bifall på motionen om skriftliga rapporter från styrelsemötena. Något som styrelsen redan tjuvstartat med och tillämpar sedan årsskiftet!

Läs alla handlingar här:

https://www.friidrott.se/docs/Arsmoteshandlingar2021_27mars_low.pdf

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: