Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Kritik mot etableringsprocessen

Vi har ju under en längre tid haft synpunkter på kommunens etableringsarbete när det gäller att stödja befintliga och locka hit nya företag. Vi har vid upprepade tillfällen lagt förslag med innebörden att det krävs ‘en tydligare väg in’ för företagsfrågor, att rollerna mellan olika förvaltningar behöver klargöras och att avrapporteringen mot tillväxtutskottet måste blir mer regelbunden. Vi har också föreslagit att rutinerna kring etableringsärenden stramas upp så att alla vet vilka ärenden som är på gång. Men det är också viktigt för att kunna utvärdera etableringar som gått Karlstad förbi. Vad det kan ha fallit på? Vi har också föreslagit ett mer proaktivt förhållningssätt, att det finns en lista med aktörer som kommunen arbetar mer aktivt med för att få hit. Allt detta finns sedan flera år i våra 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat (se länk nedan).

Vår kritik får nu bekräftelse och understöd i Effect Managements slutrapport Översyn av etableringsprocessen inom Karlstads kommun. De har intervjuat ett 60-tal aktörer inom kommunen, (förtroendevalda och tjänstepersoner), samt externa personer med insyn och erfarenhet av de här frågorna. I rapporten framkommer liknande faktorer som vi kritiserat det moderatledda styret för. Aktörer upplever att frågorna kan ‘valsa runt’ i kommunen, att man får olika eller inga besked och att de som ‘kan systemet’ har en fördel. Företagare upplever att det finns olika kultur och förståelse för företagarnas villkor. De upplever att kommunen prioriterar sina egna projekt. Det finns också en otydlighet i Karlstads relation till andra aktörer. Det kommer också fram en hel del positivt såsom att Karlstad är en vacker stad, ligger i ett bra läge och har en allmän tillväxt vilket är en god utgångspunkt. Många är också positiva till att själva översynen sker så att alla parter tillsammans kan ta nya tag framåt. Det finns också en ny markpolicy med styrdokument på plats som bådar gott inför framtiden.

Det här är förstås svidande kritik mot det blågröna styre som har ansvarat för de här frågorna under drygt tio år men det finns konstruktiva förslag i både rapporten och kommunens tjänsteskrivelse så förhoppningsvis kan vi enas om några reformsteg framåt. Hur många etableringar och därmed arbetstillfällen som gått kommunen förbi på grund av de här strukturella bristerna kan man förstås bara spekulera i. På sikt är det uppenbart att kommunen behöver en ny politisk ledning för att hantera den här typen av processer och frågor. Parallellt pågår ju också den oberoende granskningen av stadshusaffären och på regional nivå mejslas nu arvtagaren till Business Värmland fram.

Sammantaget är det viktigt att Karlstads kommun nu rustar sig på ett bra sätt i den egna etableringsverksamheten, i samverkan med grannkommunerna i Karlstad Business Region och på regional nivå. Allt för att kunna attrahera kapital, företag och människor på 2020-talet så att vi kan möta klimatkrisen och omställningen på arbetsmarknaden bortom coronakrisen!

Läs mer här:

https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Kommunstyrelsen/Kallelser-och-protokoll/#f8dd7bc30e0b31-99a587db35678872-c55cb7f3e7783243137-612b2e492b143243206

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: