Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Ett Karlstad för alla!

På dagens kommunstyrelse la vi vårt budgetförslag för perioden 2022-2024. Det går under rubriken Ett Karlstad för alla! Det är nu tydligt att drygt tio år med ett moderatlett styre har resulterat i en delad kommun med ökade klyftor mellan bostadsområden och människor. Det har visserligen varit en tid av befolkningstillväxt och ordning och reda i ekonomin men skrapar man lite på ytan så hittar man en annan verklighet i staden med den glada solen.

Bakom fasaden så finner vi alltför många elever som lämnar grundskolan utan behörighet (ca 120 per år), vi finner många elever som lämnar gymnasiet utan examen, färska siffror visar att många barn och ungdomar inte deltar i idrottens föreningsliv, många äldre upplever ofrivillig ensamhet, det byggs alltför lite i de mindre tätorterna, försörjningsstödskostnaderna stiger, företagsklimatet försämras och arbetslösheten ökar. Utöver den här utvecklingen har det kommit flera oberoende granskningar och rapporter som visar på stora brister i kommunens etablerings- och näringslivsarbete.

I vårt budgetförslag lägger vi mer resurser på skolnämnderna, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden än det blågröna styret. För oss socialdemokrater kommer välfärden först. Det var också vår paroll vid årets första maj. Och i år finns verkligen resurserna till följd av S/MP-regeringens enorma stöd till kommuner och regioner. Elever som behöver individuellt stöd ska få det, personalen inom vård och omsorg som slitit under pandemin måste få styra mer över sin arbetstid och fler ungdomar måste få tillgång till kultur och idrott. Därför föreslår vi bland annat avgiftsfri kulturskola och en ny Fritidsbank, den här gången på Gruvlyckan. Och självklart tar vi strid för och avsätter medel så att Ungdomens Hus, UNO, kan vara kvar i centrum.

Arbetslösheten har ökat i pandemins spår vilket leder till ett ännu mer delat Karlstad. Värst drabbade är ungdomar, utrikes födda och långtidsarbetslösa. Grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. Arbetslösheten slår olika i olika bostadsområden. Det måste till en samverkan mellan statliga, regionala och lokala aktörer för att få fler människor i arbete. Vi vill se ett starkare kommunalt arbetsmarknadsuppdrag till följd av förändringarna på arbetsförmedlingen, vi föreslår en förstärkning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vi föreslår feriejobb till ungdomar i årskurs 9 utöver dem som redan finns för gymnasiets årskurs 1 och 2. Vi avsätter särskilda medel för en satsning på yrkes-SFI och föreslår ytterligare ett arbetslag vid Kroppkärrs gård, viktiga jobb för skötseln av Karlstad. Alla som kan jobba ska jobba!

Karlstad noterade 2020 sin sämsta placering någonsin i rankingen över kommunernas företagsklimat och vårens siffror är ännu sämre. Företagare vittnar om dålig attityd och oklara besked. De möter flera kommuner i kommunen. Det måste till en tydlig väg in i kommunen för företagskontakter. Vi vill se fler strategiska jobbetableringar och vi välkomnar arbetstillfällen inom både offentlig och privat sektor. Centrala Karlstad står inför en tuff utmaning med coronakrisen, e-handel och ombyggnationer. Vi säger nej till handel på Månsberget och lanserar ett kraftfullt centrumpaket. Vi föreslår som tidigare 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat!

Sedan tidigare har jag bloggat om vår Offensiv för Norsbygden och vår politik för kommunens mindre tätorter och landsbygd. Självklart presenterar vi också en rad åtgärder för att Karlstads kommun ska ta sin del av den globala klimatkrisen. Bland annat föreslår vi ett kunskapslyft för förtroendevalda och ett framtidsrådslag med ungdomar. Genom ökade kunskaper och utbyte över generationsgränserna kan vi lösa klimatutmaningen.

Socialdemokraterna är beredda att ta sig an kommunens utmaningar framåt efter valet 2022 och inleda det nödvändiga politiska förändringsarbetet för ett mer sammanhållet Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. Vi kan aldrig acceptera ett delat Karlstad!

Läs hela budgetförslaget här:

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: