Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Alla som kan jobba, ska jobba!

Idag är det budgetfullmäktige i Karlstad. Jag gjorde ett inlägg med fokus på jobben. Så här lät det:

Arbetslösheten har ökat i pandemins spår och förstärker bilden av det delade Karlstad. Värst drabbade är ungdomar, utrikesfödda och långtidsarbetslösa. Den S-ledda regeringen har vidtagit historiska åtgärder för att rädda arbetstillfällen men det måste till ytterligare insatser och stärkt samverkan mellan statliga, regionala och lokala aktörer för att få fler människor i arbete efter krisen. Vi socialdemokrater släpper aldrig målet om full sysselsättning.

Här lokalt vill vi se ett starkare kommunalt arbetsmarknadsuppdrag till följd av förändringarna på arbetsförmedlingen, alla nämnder och bolag ska bidra med anställningar i samarbete med arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen och vi vill utreda kommunens roll i frågan om validering utifrån arbetsmarknadens behov. Vi ger en resursförstärkning till kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vi föreslår feriejobb till ungdomar i årskurs 9 utöver gymnasiets årskurs 1 och 2 och vi föreslår ett ytterligare arbetslag vid Kroppkärrs gård, viktiga jobb för skötseln av det offentliga rummet. Alla som kan jobba, ska jobba!

Men för att rusta individerna för dagens och morgondagens arbetsmarknad behövs förstås också stora insatser inom utbildningsområdet. Det får ni höra mer om senare.

Karlstad noterade 2020 sin sämsta placering någonsin i rankingen över kommunernas företagsklimat och vårens enkätsiffror visar ännu sämre resultat. Under de tio åren med moderatlett styre har kommunen rasat från plats 35 till plats 112. Vart ska detta sluta? Flera oberoende rapporter har också på senare tid visat på stora brister i kommunens näringslivsarbete. Stadshusgranskningen slog fast flera potentiella lagbrott och Effect managements översyn visar att det saknas en tydlig målbild och process för etableringsarbetet. Företagare i studien vittnar om dålig attityd och oklara besked. Ärenden valsar runt och de möter flera kommuner i kommunen säger de.

Det måste nu till en tydlig väg in i kommunen för företagskontakter. Det är vår första punkt i vår uppdaterade lista över 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Vi vill också se fler strategiska jobbetableringar och vi välkomnar arbetstillfällen inom både offentlig och privat sektor. Fler kvinnor och ungdomar måste starta och driva företag. Värmland har många deltagare i gymnasiets Ung Företagsamhet men få unga företagare. Det måste förändras!

Centrala Karlstad står inför en tuff utmaning med coronakrisen, e-handel och ombyggnationer. Vi säger nej till handel på Månsberget och lanserar ett kraftfullt centrumpaket med bland annat p-skiva i röd zon, parkeringsanläggningar vid infarterna och bättre villkor för torghandeln. Vi vill se ett Wermland Walk of Fame på Museigatan, skulpturutställning i Museiparken och rädda kvar ungdomens hus, UNO, i centrum. Vi vill utveckla Bibliotekshuset, gärna i riktning mot ett Kultur- och demokratihus. Centrum ska bjuda på både kommersiella och avgiftsfria aktiviteter. Kort sagt vara – Ett centrum för alla!

Under de senaste åren har vi socialdemokrater utvecklat vår politik för de mindre tätorterna och landsbygden. Vi har bland annat föreslagit en årlig miljon till respektive tätort, att fördela i dialog med medborgare och föreningar. Vi föreslår fortsatt en omlokalisering av kommunal verksamhet. På samma sätt som vi vill se statliga jobb i hela landet vill vi se kommunala arbetstillfällen i hela kommunen. I årets budget presenterar vi en Offensiv för Norsbygden som bland annat innehåller ett unikt Kultur- och idrottscenter. Där ska det finnas badhus, sporthall, närbibliotek, fritidsgård, familjecentral och lokaler för föreningslivet. En investering på 150 miljoner kronor. Vi föreslår också en folkhälsopark med ytor för både rörelse och skapande. Vi vill se fler bostäder och företagsetableringar. Hamn- och fabriksområdet kan nyttjas mer och industrispåret tas i drift igen. Det är bra för jobben, ekonomin och miljön att återanvända befintlig infrastruktur istället för att bygga ny.  När vi socialdemokrater talar om Karlstad så menar vi hela kommunen.

Utvecklingen av Skutberget har varit vår tids mest omdiskuterade lokala fråga men det är inte vår tids stora ödesfråga. Planerna har delat Karlstads medborgare i olika läger, upptagit mycket resurser och kraft och nu strandat i flera rättsprocesser. Vi socialdemokrater har beslutat oss för att det är hög tid för ett omtag. Vi har redan startat upp ett internt arbete där våra medlemmar nu mejslar fram vår framtida S-linje. Men vi ser också att det behövs ett formellt beslut i kommunens högsta beslutande organ så att förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare vet vad som gäller. Därför föreslår vi i en beslutspunkt: Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ge förslag på hur den fortsatta hanteringen av utvecklingen av Skutberget kan ske efter att Muminetableringen inte längre är aktuell.

Socialdemokraterna kan aldrig acceptera en delad kommun. Vi arbetar varje dag för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad – som är långsiktigt hållbart. Ett Karlstad för alla!

Med det fru ordförande yrkar jag bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Tack!

Hela budgetförslaget finns här:

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: