Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Omtag på Skutberget

Strax innan sommaren strandade planerna på en temapark på Skutberget. Två olika domstolar underkände exploateringsavtal och detaljplan. I det läget beslutade Socialdemokraterna att inte medverka i ytterligare domstolsprocesser. Frågan delade redan Karlstadsborna, det finns många andra viktigare frågor att lägga tid och resurser på och en utdragen juridisk hantering bedömdes inte gynna någon. Även de styrande partierna landade bara några dagar senare i samma slutsats. Däremot så ställde de sig inte bakom vårt formella förslag i juni om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ge förslag på hur den fortsatta hanteringen av utvecklingen av Skutberget kan ske efter att Muminetableringen inte längre är aktuell.

Oaktat det icke-beslutet i kommunen tillsattes en intern arbetsgrupp inom S Karlstad som arbetat fram ett förslag till bärande principer för en ny S-linje för hela skutbergsområdet. Nu öppnar vi upp även för allmänheten att ta del av förslaget och lämna synpunkter till oss senast den 13 september. Senare i höst fastställer partiet den nya linjen och vi kommer parallellt att verka för den uppfattningen i den kommunala strukturen.

Arbetsgruppens förslag på principer:

 • S-linjen ska omfatta hela Skutberget. Hela skutbergsområdet behöver tydligare knytas samman och utvecklas för att stärkas som rekreations- och friluftsområde.
 • Skutberget ska utvecklas som både ett rekreationsområde och ett hållbart besöksmål.
 • Socialdemokraterna vill inte att en temapark etableras på Skutberget.
 • Skutbergsområdet ska vara öppet för alla.
 • Skutberget ska vara avgiftsfritt och inte inhägnat.
 • Skutberget ska präglas av hög tillgänglighet, med kollektivtrafik, cykelbanor, tillgänglighetsanpassningar och avgiftsfri parkering.
 • Skutberget ska utvecklas i takt med tiden och det omgivande samhället, men i ”Forsells anda”.
 • Skutberget behöver upprustas. Spår, leder, grillplatser, badstränder och de byggnader som ska vara kvar ska vara i gott skick.
 • På Skutberget ska det finnas en modern, ändamålsenlig serviceanläggning i kommunal regi. Det kan innebära att befintlig renoveras/byggs om eller nybyggnation.
 • Vi vill se ett kommunalt driftansvar för fastigheter och gröna ytor men vissa funktioner riktade mot besökare kan drivas av privata aktörer exempelvis camping, höghöjdsbana, kanotuthyrning och foodtrucks.
 • För att utveckla Skutberget vill vi gärna se en eller flera ”dragare” t.ex. äventyrslekpark, trollstig, kulturspår, förbättrade möjligheter till vinterbad, arkitektoniskt tilldragande vindskydd eller ”hängytor”, en ”instagram-vänlig” plats, konstverk, utomhusscen och möjlighet att arrangera kultur- och idrottsevenemang exempelvis teater, motionslopp och segeltävlingar.

Läs mer och lämna dina synpunkter via www.socialdemokraternakarlstad.se

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: