Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Framtidens Kronoparken

Karlstads kommun jobbar med en ny översiktsplan där man drar upp de stora penseldragen för kommande decennier. Den är ute på samråd just nu. För kommunens och länets största stadsdel Kronoparken kan dock framtidens utformning avgöras redan innan översiktsplanen remissbehandlats färdigt, än mindre beslutats.

Region Värmland ska nämligen renovera vårdcentralen vilket är mer än välbehövligt. Och i samband med den diskussionen har också frågan om lokaliseringen lyfts. Dagens läge eller Kronoparkens centrum. Idag ligger vårdcentralen med tandvårdsklinik och apotek mellan universitetet och vattentornet bredvid Innovation Park. En plats som var naturlig när den etablerades samtidigt med och i direkt anslutning till Kronoparkens sjukhem 1977. Sjukhemmet lades dock ner för många år sedan. Så småningom fick stadsdelen vårdboendet Kronogården, lokaliserat närmare stadsdelens centrum. Kronogården stängdes i sin tur av en vårdskandal för några år sedan. Sedan dess står Kronoparken utan vårdboende. Det är också den stadsdel som enligt prognoserna kommer att öka mest i både antal och andel över 80 år de närmaste årtiondena.

Samtidigt med den här utvecklingen har Högskolan i Karlstad blivit Karlstads universitet. Ett lärosäte som växt enormt sett till antal studenter och lokaler. Självklart räknar både kommunen och universitetet med att den utvecklingen fortsätter och då behövs ytor för att kunna expandera. De planerna har mejslats ut i ett dokument som heter Campusplan 2030. Även Innovation Park och olika företags- och klusterorganisationer kommer att behöva lokaler i nära anslutning till universitetet i framtiden.

När det gäller Kronoparkens centrum har inte utvecklingen varit lika positiv. Sedan länge har kvarterspolisen lämnat, solareturen flyttat och affärer stängt. Det finns också en problematik med kriminalitet, skadegörelse och otrygghet. Därför har det gjorts ett arbete med att stärka centrum. Exempel på det är Fröding Arena, Fritidsbanken, Kronoteket och en upprustning av Parkbadet Kronan. Men för att verkligen förstärka centrum på sikt och skapa en mix av verksamheter behövs fler bostäder, fler affärer och en ökad samhällsservice för olika målgrupper. I det perspektivet så finns det också en diskussion om att försöka få dit vårdboende, vårdcentral, tandvård och familjecentral. När många människor och verksamheter möts så skapas det liv och rörelse vilket bland annat bidrar till en ökad sammanhållning, stolthet och trygghet.

Just nu lutar regionen åt att bygga ny vårdcentral plus studentbostäder i nuvarande läge vilket det förstås finns starka argument för utifrån deras horisont. Men frågan skulle behövas sättas i en större kontext innan ett sådant beslut fattas. Det handlar inte bara om vårdcentralens framtid utan om Kronoparkens, Karlstads och Värmlands framtid!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: