Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Friskola vill poppa upp

Det valsar runt ett märkligt ärende i Karlstads kommun just nu. Det är friskolan Pops Academy med musikinriktning som vill etablera sig på en attraktiv kommunal tomt på Marieberg i centrala Karlstad. En sådan etablering skulle ha stor påverkan på den kommunala skolan utifrån flera aspekter, framförallt likvärdigheten.

Enligt skollagen ska skolan vara likvärdig vilket innebär lika tillgång till utbildning, lika kvalitet i utbildningen och att skolan har ett uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. För att klara likvärdigheten behöver huvudmän fundera på skolors lokalisering så att upptagningsområdet fångar elever från olika boendemiljöer, resurser behöver fördelas för att stärka skolor med svagare resultat och man måste vara uppmärksam på fristående skolor med en viss inriktning som kan ta elever från hela kommunen och därmed försvåra för de kommunala skolorna som tappar elever och resurser. Allt detta argumenterar barn- och ungdomsförvaltningen väl omkring och kommer fram till slutsatsen att:

”Ett tillmötesgående av den föreslagna markanvisningen till Pops Academy skulle riskera att snarare öka bristen på likvärdighet än att göra det eftersträvansvärda motsatta. Karaktären på området och den planerade expansionen på Jakobsbergsområdet, med flera områden i nära anslutning, skulle sannolikt innebära en mer socioekonomiskt homogen elevgrupp än en heterogen.”

Men det riktigt märkliga i hela den här frågan och debatten är att den alls förekommer. Det är nämligen så att förfrågan om skoletableringen har inkommit till kommunen som en begäran om en så kallad direkt markanvisning (dvs att marken tilldelas en enskild aktör utan anbud eller konkurrens). Det är företaget NREP med underbolaget Altura som gjort den formella hemställan. NREP är, enligt egen beskrivning, en nordisk fastighetsinnovatör, utvecklare och förvaltare och Altura äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med primärt fokus på äldreboenden, förskolor och skolor. De vill ha den attraktiva tomten där det idag finns tennisbanor och de vill ha den utan konkurrens. Den är inte föremål för planändring eller på något sätt anvisad av kommunen. Ett sådant förfarande skulle strida direkt emot kommunens färska markpolicy som säger att mark ska anvisas genom anbud. Direktanvisning är något som används i undantagsfall och är absolut inte aktuellt i det här fallet.

Det är olyckligt att ärendet fått sådana proportioner och att så många lagt ned så mycket arbete för något som inte är möjligt enligt kommunens egna regler. Man trodde att kommunen och styret lärt sig något av stadshusaffärer och annat men icke vad det verkar. Karlstadsbornas marktillgångar ska vårdas och inte fördelas ut till enskilda företag och särskilt inte till friskolor som underminerar likvärdigheten i svensk skola!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: