Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Statsbudget som tar Sverige framåt

Idag har finansminister Magdalena Andersson presenterat förslaget till ny statsbudget för 2022. Om den går igenom riksdagen vill säga. Men om vi utgår från det tills vidare så är det en kraftfull budget för att ta Sverige framåt efter krisen. Den har fyra tydliga fokusområden: klimatet, jobben, välfärden och tryggheten. Som lokal- och regionalpolitiker är jag förstås extra glad och stolt över de ökade statsbidragen till kommuner och regioner. För Karlstads del handlar det till exempel om hela 66,6 extra miljoner under 2022!

Klimatet är vår tids ödesfråga och regeringen lägger stora resurser på satsningar för en grön omställning inom industrin och näringslivet men också på kollektivtrafiken och järnvägen i form av nya stambanor. Man stimulerar också vardagsinsatser för gemene man. Det ska vara lätt att göra rätt. Budgeten innehåller också riktade insatser för att flytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Satsningar som kan vara viktiga för Värmland där vi har en alltför låg andel godstransporter till sjöss.

Jobbsatsningarna är många och breda vilket är nödvändigt efter krisen. Regeringens egen offensiva budget skapar naturligtvis efterfrågan och arbetstillfällen liksom förstärkningarna inom kommuner och regioner. Det sker också vissa skattelättnader som stimulerar ekonomin och flera av krisåtgärderna ligger kvar för att säkerställa att företag överlever och kommer igång ordentligt. För att knäcka den alltför höga långtidsarbetslösheten får arbetsförmedlingen ökade anslag och olika typer av utbildningsplatser byggs ut rejält inom ramen för kunskapslyftet. Alla som kan jobba ska jobba!

Välfärden får kraftiga tillskott. Dels genom öronmärkta resurser för att hantera pandemin men också genom särskilda medel för att beta av den vårdskuld som uppstått i dess kölvatten. Våra gemensamma trygghetssystem byggs ut genom förstärkningar av bland annat sjukförsäkringen och pensionerna. Kommunerna får särskilda medel till äldreomsorgen och alla ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Familjeveckan införs med de första dagarna vilket möjliggör för vanliga arbetare att vara hemma med sina barn vid lov eller studiedagar. Medel avsätts för att skapa en mer jämlik och likvärdig skola över hela landet och i alla bostadsområden. Idrotten, kulturen och föreningslivet får pengar för att kunna återstarta efter pandemin.

Regeringen fortsätter sin kompromisslösa kamp mot den organiserade kriminaliteten. Fler poliser utbildas, fler poliser anställs, hårdare straff införs, nya tekniska verktyg utvecklas och det sker insatser mot nyrekrytering och ekonomisk brottslighet av olika slag. En särskild satsning mot mäns våld mot kvinnor sjösätts. Hela rättskedjan måste också hänga med när fler buras in så åklagarmyndigheten, domstolsväsendet och kriminalvården får också ökade resurser.

Det är kort sagt en budget för ett starkare, tryggare och mer hållbart samhälle där jobben och välfärden sätts i främsta rummet. När Magdalena Andersson talar om budgeten i slutet av november så har den förhoppningsvis gått igenom riksdagen och hon gör det som Sveriges första kvinnliga statsminister. Vi är inte där än men vi har ju lärt oss att hålla i och hålla ut. Så om två månader är vi där. Tror och hoppas jag!

Läs mer om budgetpropositionen här:

https://regeringen.se/

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: