Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Karlstad – en kommun för alla

Idag har Socialdemokraterna Karlstad lämnat in sitt yttrande över samrådsversionen för Karlstads kommuns översiktsplan 2050. Ett yttrande som delats in i två delar; I den första delen görs reflektioner kring vår syn på hur Karlstad kan bli en attraktiv, trygg, jämlik och långsiktigt hållbar kommun att leva i. I den andra delen redovisas Socialdemokraternas syn i vissa strategiska och principiella frågor som är av stor vikt. Sist i yttrandet finns också en karta med en del socialdemokratiska förslag.

Vi har lämnat in ett gediget material, som visar i vilken riktning Socialdemokraterna vill utveckla Karlstad. Alla våra medlemmar och föreningar har fått komma in med synpunkter och förslag och engagemanget har varit fantastiskt. Vårt yttrande skiljer sig väsentligt från kommunens samrådsversion på en rad punkter. Bland annat vill vi helt slopa det planerade industriområdet vid Busterud och begränsa utökningen av Eriksberg. Utöver det ger vi även exempel på vart nya bostadsområden skulle kunna förläggas och vilka föreslagna bostadskompletteringar vi inte vill se. Vi fredar i princip hela I2-området, vill att hamnen utvecklas i sitt nuvarande läge och är tydliga med att det ska byggas bostäder i hela kommunen framöver.

Ni kan ta del av yttrandet i sin helhet och vår alternativa markanvändningskarta här:

%d bloggare gillar detta: