Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Kongressen är igång

Kongressen är öppnad av nuvarande partiordföranden Stefan Löfven. Imorgon väljs den nya – Magdalena Andersson. Under kommande dagar ska politiken inför valåret läggas fast. Jag ansvarar för området Vi bygger landet starkt och hållbart som i sin tur innehåller ekonomisk politik, arbetsmarknad, klimat och miljö, regionalpolitik och infrastruktur. Jag håller också ett öga på idrottsfrågorna som fått en alltför undanskymd roll i handlingarna, särskilt med tanke på att det är Sveriges största folkrörelse och hur illa den farit under pandemin.

Inom Vi bygger landet starkt och hållbart driver vi ifrån Värmland bland annat frågorna om att arbetsförmedlingen och banker måste finnas representerade i hela landet och helst i alla kommuner. Ska hela landet leva så måste det finnas kapital och en arbetsmarknadspolitik nära människorna. Vi driver frågan om den svenska modellen på arbetsmarknaden. Att det är viktigt att stärka kollektivavtalen och skydda arbetsvillkoren. Vi vill bland annat att det ska bli möjligt att ställa krav på sociala villkor som bidrar till att ge människor som står utan arbete en väg in på arbetsmarknaden och att Socialdemokraterna verkar för att arbetstagare ha rätt att vara lediga för att testa ett annat arbete. Vi vill se en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Det är en fråga i tiden som spänner över flera viktiga områden. 

Den har en stor klimatnytta då vi vet att många flygresor mellan huvudstäderna och många bilresor mellan städerna och regionerna i stråket skulle ersättas av tågresor om bara järnvägsförbindelsen vore bättre och snabbare. Det är en viktig fråga för jobben då ett ökat utbyte inom stråket skulle leda till många nya arbetstillfällen. Projektet skulle ha stor positiv betydelse för den svensk-norska relationen som behöver repareras efter den tuffa pandemiperioden.

Vi står självklart också bakom partistyrelsens förslag om att målet för den ekonomiska politiken är full sysselsättning!

%d bloggare gillar detta: