Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Magda vald och en idrottsseger

Igår valdes Magdalena Andersson till ny partiledare för Socialdemokraterna och förhoppningsvis utses hon också inom kort till statsminister. I så fall som första kvinna i den svenska historien. Att det var ett historiskt ögonblick igår kunde man känna tydligt. Det var ett enormt drag i kongressalen när Magda klev upp på scenen och tog emot en varm kram och ett stort fång rosor av Stefan Löfven.

Idag håller Magdalena sitt installationstal men redan igår presenterade hon sina tre prioriteringar. 1. Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Så att vi kan leva i trygg förvissning om att den finns där när vi behöver den. 2. Sverige ska leda klimatomställningen, så att vi kan bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed skapa framtidens jobb. 3. Vi ska vända på varenda sten för att bryta segregationen och röka ut det våld som hotar hela vår samhällsgemenskap.

För egen del var jag uppe i talarstolen igår kväll och gjorde ett inlägg om idrottsrörelsens betydelse. Idrotten hade en alltför osynlig roll i partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer men vår linje fick glädjande nog starkt stöd och vi fick in skärpta skrivningar. Dessutom lovade partistyrelsens föredragande att idrottspolitiken ska ses över och stärkas inför valet och jag bjöds in att delta i det arbetet. Väldigt hedrande och roligt.

Vi vet att idrotten bidrar mycket i byggandet av ett starkare och tryggare samhälle. Genom omfattande ideella ledarinsatser, genom att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid, genom motionsträning som förbättrar folkhälsan, genom insatser för integrationen och genom elitidrotten som engagerar breda folklager. Idrotten är Sveriges största folkrörelse och det glädjer mig att två stora folkrörelser nu krokar arm än tydligare!

%d bloggare gillar detta: