Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Sjösätt tågsatsningen Oslo-Sthlm

Igår kväll eller rättare sagt inatt diskuterade kongressen avsnittet infrastruktur. Där drev vi ifrån Värmland en förbättrad järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Vi gjorde det tillsammans med kamraterna längs stråket. Vi fick visserligen inte bifall på vår motion om själva objektet men det fick inga andra heller. Partistyrelsen vill helst inte peka ut enskilda projekt i de politiska riktlinjerna.

Däremot fick vi in meningen: ”Det är också viktigt med gränsöverskridande infrastruktur så att vi kan knyta samman de nordiska länderna ännu bättre genom hållbara transporter.” Infrastrukturminister Tomas Eneroth nämnde själv Oslo-Stockholm som ett exempel som omfattas av skrivningen. Under det ekonomiska avsnittet skrevs det samtidigt in att partiet är öppet för att lånefinansiera till vissa strategiska infrastrukturprojekt med stor klimatnytta. Även där kan Oslo-Stockholm vara ett lämpligt projekt. Det har dessutom ett stort stöd i Norge och det vore ett historiskt misstag att inte satsa på detta om norska staten är beredd att avsätta resurser.

Det är en sträcka som troligen hade haft en snabbare järnvägsförbindelse redan idag om det inte vore för nationsgränsen. Det är bara drygt 40 mil mellan städerna men ändå tar tågresan 5,5 timmar idag. Då är det inte så konstigt att 1,4 miljoner resenärer väljer att ta flyget ett vanligt år. Men två tredjedelar av dem skulle byta till tåg om resan tog max tre timmar. Många bilresor i stråket skulle också kunna ersättas med tåg. Det bor 3,5 miljoner människor längs sträckan inklusive huvudstäderna och på vägen passerar man regionala noder som Västerås, Örebro och Karlstad. En bättre och snabbare järnvägsförbindelse skulle alltså skapa en starkare arbetsmarknadsregion med ökad regional utveckling och många nya jobb. 

Vi har nu en unik möjlighet att sjösätta en tågsatsning som borde ha funnits på plats för länge sen!

%d bloggare gillar detta: